xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Demensvenlige tiltag, herunder boformer

Kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer herunder selvejende institutioner og friplejehjem kan nu søge om midler til aktiviteter, der skal bidrage til et demensvenligt samfund.

Antallet af mennesker med demens er stigende. Demens er forbundet med mange fordomme, tabuer og misforståelser. Det medfører stigmatisering af mennesker med demens og deres pårørende, hvilket kan resultere i, at de ofte trækker sig fra sociale sammenhænge og større fællesskaber.

En række undersøgelser viser, at mennesker med demens ofte føler sig ensomme og undlader at deltage i sociale sammenhænge. En af hovedårsagerne til dette er, at der mangler viden i samfundet om demenssygdomme og konsekvenserne af dem.

Ansøgningspuljens formål er at understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund gennem lokale eller landsdækkende tiltag, herunder boformer, for mennesker med demens og deres pårørende.

Med ansøgningspuljen kan kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer herunder selvejende institutioner og friplejehjem søge om tilskud til lokale eller landsdækkende aktiviteter, der kan styrke et demensvenligt samfund.

Det kan for eksempel være aktiviteter, der gør, at mennesker med demens og deres pårørende kan indgå på lige vilkår med andre og deltage i fælleskaber og fritidsaktiviteter, oplever at mestre hverdagen såsom at købe ind i supermarkedet, bruge lokalsamfundets og byens tilbud, benytte offentlig transport mv.

Et demensvenligt samfund betyder også, at mennesker med demens og deres pårørende skal kunne være trygge ved, at de fysiske rammer er indrettet demensvenligt, så de også rummer deres behov.

Målgruppen for puljen er mennesker med demens og deres pårørende, der skal have gavn af de lokale eller landsdækkende aktiviteter, der kan bidrage til et demensvenligt samfund.

Information om puljen

Puljen administreres af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Projektperioden er fra den 1. oktober 2022 til 31. december 2023, og der er afsat i alt 15,7 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Ansøgningsfristen er den 10. august 2022 kl. 12:00.

Puljen kan søges på Socialstyrelsens hjemmeside her

Opdateret 31 MAJ 2022