xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling vejleder hospitalslæger om eksperimentel behandling til patienter med livstruende sygdomme, når mulighederne for etableret behandling er udtømte.

Etablerede behandlinger er kendetegnede ved en høj grad af evidens og en faglig konsensus om, at behandlingen er den mest effektive til at forbedre overlevelse for en bestemt gruppe patienter med en bestemt sygdom. Imidlertid kan der være behov for at prøve andre behandlinger, såkaldt eksperimentel behandling for patienter, hvor de etablerede behandlingsmuligheder er udtømte.

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vejleder den behandlingsansvarlige hospitalslæge i konkrete sager om eksperimentel behandling til patienter med livstruende sygdomme, når mulighederne for etableret behandling er udtømte.

Panelet undersøger, om der andre steder i Danmark eller i udlandet findes en behandling, herunder eksperimentel behandling, de vurderer muligvis vil kunne gavne patientens overlevelse. Vurderingen tager udgangspunkt i den enkelte patients sygehistorie, diagnostiske undersøgelser og aktuelle fysiske tilstand og baserer sig på en grundig gennemgang af den foreliggende videnskabelige dokumentation om de pågældende behandlinger.

Oftest rådgives om livstruende kræftsygdomme. Hvis henvendelsen drejer sig om andre livstruende sygdomme end kræft, udpeger Sundhedsstyrelsen eksperter inden for det pågældende sygdomsområde. Medlemmerne af panelet holder sig løbende ajour med nye behandlinger og kan indhente oplysninger fra eksperter i ind- og udland.

Ordningen om Sundhedsstyrelsens rådgivende panel blev etableret i 2003. 

Panelet udfører ikke 'second opinions'

Sundhedsstyrelsens panel for eksperimentel behandling tilbyder ikke såkaldte ”second opinions” om valg af etablerede behandlinger eller vejledning i tilfælde, hvor et konkret behandlingsforløb er igangsat og der afventes effekt.

Sundhedsstyrelsen tilbyder alene faglig rådgivning fra panelet til den behandlingsansvarlige hospitalslæge på denne læges anmodning med henblik på opstart af eksperimentel behandling i tilfælde hvor al tilgængelig etableret behandling er forsøgt.

Ønskes en second opinion henstilles til, at dette indhentes ved anden specialiseret klinisk afdeling med ekspertise inden for det givne sygdomsområde. Her vil en anden læge end den behandlingsansvarlige hospitalslæge kunne vurdere og give faglig sparring om diagnose, behandlingsmuligheder og behandlingsplan i den enkelte patientsag.

Panelets medlemmer

  • Jens Hillingsø (Rigshospitalet)
  • Rikke Løvendahl Eefsen (Herlev hospital)
  • Morten Mau-Søresen (Rigshospitalet)
  • Britt Elmedal Laursen (Århus Universitetshospital)
  • Morten Ladekarl (Aalborg Universitetshospital)
  • Anne Roug (Århus Universitetshospital)
  • Tarec El-Galaly (Aalborg Universitetshospital)
  • Ulf Christian Frølund (Sjællands Universitetshospital i Roskilde)

 

Opdateret 02 NOV 2023