xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

True Story

Hvordan kan jeg leve op til de andre og være god nok? Det er temaet for Sundhedsstyrelsens ungekampagne True Story, som tager fat på emner som seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed.

Om kampagnen

Formålet med True Story kampagnen er at punktere nogle af de misforståelser, historier og myter, der gør, at unge føler, at de skal leve op til hinanden og til forestillinger, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Med kampagnen vil Sundhedsstyrelsen skabe opmærksomhed og refleksion blandt unge om disse dynamikker og i sidste ende flytte unges holdninger og adfærd i en sundere retning. Det er særligt temaer inden for seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed, der vil være i fokus.

Kampagnen er landsdækkende og kører primært online, bl.a. på Instagram og Facebook. Her vil unge bl.a. kunne støde på de dynamikker og misforståelser, som er medvirkende til sundhedsudfordringer og risikoadfærd inden for de ovennævnte temaområder. Derudover vil flere influencers fortælle deres egen ”True Story” bag tidligere opslag på sociale medier. Her vil de bl.a. vise deres tusindvis af unge følgere, hvor meget forberedelse og filtre, der lå bag disse opslag.

Kampagnens temaer

Kampagnen behandler forskellige temaer i løbet af året, når de er relevante for de ting unge oplever i deres hverdag. Det kan fx være ferier, studiestart, jul, eksamensperioder osv.

Temaerne kan fx være: Tillid, FOMO, venskab eller usikkerhed. Alle temaer, som kan give anledning til samtaler om seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed.

Tillid

Man starter på en ny skole, i en ny klasse, på en ny uddannelse og møder en masse nye mennesker, som man skal forholde sig til og have tillid til. For mange er der også fokus på rusture, fester og fredagscaféer. De mange nye indtryk kan være svære at tage ind, og det kan være svært at tro på sig selv – og have tillid til sig selv, sine egne evner, sit udseende og i det hele taget sin egen eksistens.

FOMO – ”fear of missing out”

Blandt unge kan denne følelse være ekstrem, og deres verden kan gå under, hvis de ikke deltager i den rigtige begivenhed med vennerne. Sociale medier understøtter i den grad FOMO-tendensen, fx når man kan følge med i de andres sjove fester, som man måske ikke selv er inviteret med til.

Usikkerhed

Eksaminer, terminsprøver og andre tests i skolen kan sætte unges usikkerhed på prøve. De spejler sig ofte i de andre og føler at ”de er meget dygtigere end mig”.

Venskab

Ferietiden kan bestå af rejser og hygge med vennerne. Dette betyder også en øget mængde alkohol, som kan være svær at sige fra overfor, hvis man ikke har lyst til at drikke. Dem, der ikke tager på ferie med vennerne, men som kan følge med på de sociale medier derhjemme, kan opleve en følelse af ensomhed og tristhed.

Sådan kan kommuner og ungdomsuddannelser støtte op om kampagnen

Kampagnens formål og budskaber lægger sig tæt op ad de indsatser der anbefales i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om seksuel sundhedalkohol og mental sundhed. Derfor er den vigtigste måde, at støtte kampagnens formål på, at arbejde aktivt for at implementere de anbefalinger i forebyggelsespakkerne, der vedrører unge. Publikationen ”Børn og unges sundhed og trivsel” har samlet anbefalingerne målrettet børn og unge. Her kan man læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelsesindsatser i forhold til unge.

Derudover kan kommuner og ungdomsuddannelser afholde en række kampagnerelaterede aktiviteter. Se forslag til aktiviteter og find materialer nedenfor, der kan bruges i afholdelsen af aktiviteter.

Forslag til ”True Story” aktiviteter

 • Del relevante kampagneposts fra kampagnens centrale SOME kanaler og eksponer kampagne materialer på kommunens/uddannelsens digitale og fysiske platforme.
 • Gå i dialog med unge om de tre temaer seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed, fx på en ungdomsuddannelse eller andre relevante steder for unge. Det kan fx ske ved at gennemføre et undervisningsforløb (findes under digitale materialer) eller ved at lave en stand med forskellige aktiviteter, fx:
  • Dilemmaøvelse
   Formålet med øvelsen er, at få unge til at reflektere over forskellige temaer og igangsætte dialog på en sjov måde.
   Print dilemmaerne ud (mange af hver) og læg dem i en bowle. Lad de unge trække et. De unge opfordres til at tænke over et dilemma, evt. tale med vennerne om det.
  • Confession wall
   Formålet med øvelsen er at få unge til at reflektere over, hvordan de selv har pyntet på historier for at virke seje, og samtidig opleve at andre har gjort det samme.
   Print confessions wall fra digitale materialer. Bruge post-its (de store) til at skrive svar på. Hæng confessions wall op et synligt sted fx i skolens kantine. Hav kuglepenne klar, og bed de unge om at dele deres historier.
  • Undervisningsforløb
   Til kampagnen er der udarbejdet et undervisningsforløb, der sætter fokus på flertalsmisforståelser. Det kan bruges af lærere på ungdomsuddannelser, men kan også gennemføres af andre med undervisningserfaring, fx SSP medarbejdere. Forløbet tager 90 minutter at gennemføre. Vejledning til forløbet kan printes fra digitale materialer. 

Materialer

Materialerne kan bruges til afholdelse af forebyggende aktiviteter til unge med fokus på seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed.

Fysiske materialer kan bestilles hos Rosendahls webshop

Materialerne er gratis, der skal dog betales porto og ekspeditionsgebyr.

Opdateret 18 SEP 2019