xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Influenzavaccination

Hvert år har Sundhedsstyrelsens fokus på influenzavaccination, der tilbydes til personer over 65 år, personer med kronisk sygdom og andre i særlig risiko, i 2021 under kampagnen ”Sig ja til influenzavaccination – det er en rask beslutning”. Som noget nyt i år, tilbydes sundheds- og plejepersonale, med tæt kontakt til personer i særlig risiko gratis vaccination – derfor har kampagnen også et spor målrettet sundhedspersonale.

Om kampagnen

Formålet med kampagnen er at nedbringe sygelighed og dødelighed i befolkningen, som kan tilskrives influenza. Kampagnen skal medvirke til at øge influenzavaccinationsdækningen blandt risikogrupper, som tilbydes gratis vaccination mod influenza.

Formålet med kampagnen er at opnå højst mulig vaccinationsdækning blandt risikogrupperne i den danske befolkning. Kampagnen gennemføres for at:

  • Udbrede kendskabet til det gratis vaccinationstilbud.
  • Informere om fordelene ved at blive vaccineret/risici ved ikke at blive vaccineret.
  • Øge motivationen i målgruppen til at blive vaccineret.
  • Informere og aktivere de faggrupper, der kan støtte målgruppen i at blive vaccineret.
  • Opnå højst mulig vaccinationsdækning blandt risikogrupperne i den danske befolkning.

Målgruppen

Kampagnen har både et borgerrettet spor og et spor rettet mod sundhedsprofessionelle. Sundhedsprofessionelle skal opfattes dels som målgruppe for vaccination dels som målgruppe i forhold til at opfordre øvrige målgrupper til at blive vaccineret. Derudover er der et spor målrettet pårørende, som kan minde dem de kender i risikogruppen om, at de kan blive vaccineret.

Kampagneperiode

Vaccinationstilbuddet gælder fra 1. oktober 2021.

Kampagnestart i uge 38.Kampagnen løber frem til tilbuddets afslutning medio januar 2022 for de primære risikogrupper og ultimo februar 2022 for de immunsupprimerede.

Kampagnens materialer

Der er udarbejdet en række materialer, herunder plakat, folder, film og grafikker til sociale medier. Alle disse kan findes på www.sst.dk/influenza eller bestilles her.

Opdateret 17 SEP 2021