xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kampagner

Sundhedsstyrelsens kampagner skal bidrage til vores overordnede mission om at sikre sundhed for alle. Det gør vi ved at udvikle kampagner, som giver ny viden, skaber debat og refleksion og i sidste ende flytter holdninger og adfærd.

For at kvalitetssikre vores kampagner og give retning for vores kommunikation arbejder vi ud fra syv principper. 

Principper for Sundhedsstyrelsens kampagnearbejde

Vi tager udgangspunkt i målgruppen

 • Vi inddrager målgruppen og udarbejder målgruppeanalyser
 • Vi målgruppesegmenterer
 • Vi tager udgangspunkt i målgruppen og møder dem der, hvor de er. Både i vores henvendelsesform og i vores mediestrategi og medievalg.

Vi er positive og anerkendende i vores kommunikation – Ingen løftede pegefingre

 • Vi har fokus på at fremme motivationen for adfærdsændring og for at styrke dialog og interaktion.

Vi arbejder holdningsbearbejdende og refleksionsskabende med sociale normer i vores kommunikation

 • Vi er ikke bange for at have en holdning.
 • Vi arbejder med normerne bag en given adfærd, frem for risikofaktoren isoleret set, fx sociale normer, socialt pres, for-forståelser og flertalsmisforståelser.

Vi er modige og er ikke bange for at udfordre, hvis det er nødvendigt for at nå målgruppen

 • Vi er ikke bange for at italesætte følsomme eller tabuiserede emner.
 • Vi er kreative og nytænkende i valg af kommunikative greb. Vi tør gå nye veje, når det er nødvendigt.

Vi arbejder med hjælpeafsendere

 • Vi inddrager pressen i vores kampagner, når der er behov for det.
 • Vi samarbejder med andre aktører, som har adgang til målgruppen via andre kontaktpunkter/kanaler, som målgruppen lytter til. Vi er bevidste om, at forskellige hjælpeafsendere har forskellige styrker.
 • Vi er opmærksomme på fordele og ulemper ved vores brand.

Vi måler vores kampagneaktiviteter

 • Vi monitorerer vores aktiviteter med henblik på justering/forbedring af indsats (undervejs og fremadrettet).
 • Vi opstiller mål og KPI’er og måler på, om vi indfrier dem.

Vores kampagner er en del af en flerstrenget, sammenhængende indsats

 • Vi er opmærksomme på, at kampagner er særligt egnede til videns- og holdningsbearbejdning og har størst effekt i samspil med andre typer af indsatser.
Opdateret 11 JUL 2022