xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Bestyrelser på plejecentre

Vordingborg Kommune

Bedre service, mere læring og flere effekter

Opdateret 27 DEC 2022

Beskrivelse

Vordingborg Kommune har i dette projekt arbejdet med at opkvalificere ledere og plejepersonale til i endnu højere grad at indgå kvalificeret i relationen med borgere og pårørende. Derudover er der arbejdet med at vejlede pårørende og frivillig til at påtage sig et større ansvar over for den ældres oplevelse af nærvær, omsorg og oplevelser i hverdagen, bl.a. ved etablering af tværgående bruger-pårørende-panel og kvalitetsteams. Det tværgående bruger-pårørende-panel var sammensat af brugere og pårørende, udvalgte interne konsulenter og rådgivere i kommunen samt repræsentanter for relevante interesseorganisationer, politiske råd, Folkekirken mm. Panelet drøftede relevante temaer og problemstillinger i relation til den interne kvalitetsudvikling. Der blev derudover nedsat syv lokale kvalitetsteams, dvs. et for hvert af kommunens syv distrikter. De lokale teams var tværfaglige og som hovedregel sammensat af en (assisterende) distriktsleder, en koordinerende sygeplejerske, en SOSU-assistent og en SOSU-hjælper. De lokale kvalitetsteams har arbejdet ud fra en centralt udviklet liste over målsætninger. De har dermed ikke haft så stor indflydelse på, hvad der arbejdes med, men derimod i høj grad hvordan der arbejdes med det.

Erfaringer

  • Der er på et generelt plan mange fordele ved at arbejde med udvikling og implementering gennem lokale enheder: De oplever ejerskab, mening og motivation, når de er medskabere, men de kender også den kontekst, der skal implementeres i, og det betyder færre bump på vejen samt større mulighed for tilpasning til lokale forhold.
  • De lokale kvalitetsteams og dialogen imellem dem har styrket refleksionen, tværfagligheden, den faglige stolthed og arbejdsglæden samt det borgercentrerede perspektiv på plejen.
  • Der har været stort engagement og interesse til bruger-pårørende-panelet både fra deltagernes og politisk side. Den brede repræsentation i bruger-pårørende-panelet har dog betydet, at det har været svært at etablere sig som gruppe og bidrage ligeværdigt i arbejdet pga. de meget forskellige perspektiver og forudsætninger blandt deltagerne.
  • I udviklingen af bruger-pårørende-panelet har det særligt været en udfordring, at kommunens interesser indimellem ligger et andet sted end deltagernes.

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. At sikre, at frontpersonalet er repræsenteret i de lokale kvalitetsteams, da det giver legitimitet blandt kollegerne, fordi de udvikler løsninger, som de selv skal være med til at levere på, og det giver feedback i første led til kvalitetsteamet, hvis noget ikke fungerer optimalt.
  2. For at opretholde motivationen hos deltagerne i bruger-pårørende-paneler, kan det være gavnligt, at give dem større adgang til projektets øvrige elementer og aktiviteter, så deltagerne ikke føler sig afkoblede fra den samlede proces.
  3. Det er vigtigt at have fokus på kommunikation som facilitator af et bruger-pårørende-panel, så formatet ikke kommer til at stå i vejen for de frivilliges engagement og bidrag.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden