xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Kvalitet i ydelserne og plejen

Sønderborg Kommune

Forenkling og kvalitet styrker omsorg og nærvær for borgeren

Opdateret 03 JAN 2023

Beskrivelse

Sønderborg Kommune har i dette projekt arbejdet med, at integrere det borgernære forbedringsarbejde (I sikre hænder) i den daglige dokumentation i ældreplejen ved bl.a. at forenkle arbejdsgange og undgå dobbeltdokumentation, så der skabes bedre overblik over den enkelte borgers situation. Kommunen har arbejdet med en ændring af arbejdsgange, der har medført, at medarbejderne dokumenterer tidstro i borgerens hjem. Der er ligeledes arbejdet med at fjerne unødig dokumentation, hvilket har medført, at kommunen har nedsat antallet af adviser (beskeder i omsorgssystemet) og fjernet 89 skemaer i omsorgssystemet, som tidligere skulle udfyldes. Dette har medført, at medarbejderne anvender mindre tid på kontoret og mere tid hos borgeren.

Erfaringer

  • Både borgeren og medarbejderne er meget positive i forhold til at dokumentere i borgerens hjem. Borgeren har en oplevelse af, at medarbejderen er længere tid i hjemmet, mens medarbejderne oplever en bedre arbejdsgang, fordi de er færdige med arbejdet, når de kommer tilbage på kontoret.
  • De konkrete ændringer har ikke været ikke de vanskeligste, men ændring af kultur har fyldt meget i projektet.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Som en del af projektet er der udarbejdet et inspirationskatalog, sammen med Dansk Selskab for patientsikkerhed, der deler erfaringer om kvalitet og forenkling af dokumentation.

Kvalitet og forenkling af dokumentation i Sønderborg Kommune

Gode råd

gode råd

  1. Det har været vigtigt at de daglige ledere har været tilstede og været involveret i implementeringen, det er ikke nødvendigvis dem, der skulle være eksperter, men det er dem der skulle sætte dagsordenen. Det har været meget forskelligt, hvordan processen har været grebet an i områderne. Der hvor det lykkes, er der, hvor lederne er gået meget aktivt ind og har afsat tid på møder til at sprede forenklingerne.
  2. Det er vigtigt tidligt i projektet at få skabt klarhed over, hvilke regler og krav der er til, hvad og hvor dokumentationen ønskes.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden