xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Bestyrelser på plejecentre

Holstebro Kommune

Innovation af medindflydelse - udvikling af ernærings- og bestyrelseskoncept på plejecentre

Opdateret 27 DEC 2022

Beskrivelse

Holstebro Kommune har i dette projekt arbejdet med prøvehandlinger for at afprøve forskellige metoder til, hvordan borgere og pårørende kan inddrages på nye måder for at sikre, at de fremadrettet bliver mere inddraget i tilrettelæggelsen af plejen. Projektet har bestået af to spor: 1) Sund ernæring og 2) Bestyrelser på plejecenter. I sund ernæring blev der arbejdet med at udvikle ernæringsområdet på plejecentrene gennem fokus på kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Arbejdet har medført en højere grad af viden om og fokus på borgernes ernæringsmæssige behov samt et større fokus på ernæringsfaglighed og samarbejde med den kommunale madleverandør. I projektet blev der ligeledes arbejdet med etablering af bestyrelser på plejecenter, og det er bl.a. blevet drøftet, hvad de optimale rammer, opgaver og sammensætning af en bestyrelse er. Arbejdet har medført, at der er blevet udarbejdet en overordnet model for bestyrelser på plejecentre, der sikrer at der er en vis ensartethed mellem bestyrelserne i kommunerne, men som også levner plads til individuelle tilpasninger til det enkelte plejecenter.

Erfaringer

  • Et øget fokus på beboernes ernæringsmæssige behov har medført bedre søvn, større tilpashed og øget appetit. Det gælder både i forhold til ’sund ernæring’, primært med fokus på antal måltider og proteinindholdet i især mellemmåltiderne, og ’socialt måltid’, hvor især en organisering af rollen som måltidsvært med en tydelig opgave- og ansvarsfordeling, har vist positive resultater.
  • Det har været hensigten at beboerne på plejecentre skulle indgå i bestyrelserne, men dette har været en udfordring, da beboerne ofte har et lavt funktionsniveau. Derfor blev løsningen, at beboere kan indgå i bestyrelserne, hvis det er muligt at finde en beboer, der har lyst og ressourcer til dette, men at det samtidig også er muligt at etablere en bestyrelse uden beboere.
  • Det kan være svært at finde pårørende, der har overskud og lyst til at sidde i en bestyrelse, ligesom flere pårørende kan bo langt væk fra plejecentret.
  • Såfremt det ønskes at bestyrelser skal være den reelle beslutningsdygtige myndighed på kommunale plejecentre, er der behov for ændring af den nuværende lovgivning.

 

Materialer fra projektet

Bestyrelser på Holstebro Kommunes plejecentre

Valg og udpegning til bestyrelser på plejecentre

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  • Ved etablering af bestyrelser på plejecentre er det vigtigt, at inddrage de enkelte plejecenterledere fra processens start, idet de har en nøglefunktion i samarbejdet med bestyrelserne på sigt.
  • Tidligere pårørende kan med fordel være en del af bestyrelserne, da de både har reel erfaring og indsigt i hverdagen som pårørende, og de har ofte et større overskud til at arbejde med den strategiske udvikling af et plejecenter.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden