xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Tværfagligt samarbejde

Holbæk Kommune

Fagligt overskud til omsorg og nærvær

Opdateret 05 JAN 2023

Beskrivelse

Holbæk Kommune har i dette projekt arbejdet med adfærdsdesign og nudging-metodikker gennem målrettet design af dataindtastningsflader, tilhørende arbejdsgange og systematik for faglig drøftelse med henblik på at understøtte et helhedsorienteret blik på borgeren. Kommunen har konkret arbejdet med at designe en dataindtastningsflade (interface skærm), som vises i personalerummet, for at sikre, at kun den relevante dokumentation vises som et intuitivt ”helheds-overblik”, som alle vagtlag skal arbejde med og navigere i. Automatiseringen af løsningen betyder, at indtastningsfladen viser relevant data og udtrækker og indsender samtidig relevant data på rette plads i omsorgssystemet.

Erfaringer

  • Brugen af interfaceskærmen har frigivet mere af medarbejdernes tid til pleje og omsorg og et større og kontinuerligt fokus på beboernes velvære.
  • Interfaceskærmen samt et øget fokus på løbende faglige diskussioner har bidraget til, at medarbejderne har oplevet en tydelig sammenhæng mellem den personcentrede tilgang og den konkrete pleje hos den enkelte borger.
  • Den høje grad af medarbejderinvolvering har på trods af udfordringer betydet, at projektet er landet det helt rette sted ved dets afslutning, og skærmen gør det let at være faglig på grund af de mange input fra medarbejderne.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  • En forudsætning at for at lykkes har været en stærk projektorganisation, som har forstyrret driftsorganisationen mindst muligt og samtidig været fleksibel i forholdt til samarbejdet med de forskellige vagtlag.
  • Første skridt på vej mod medarbejderopbakning findes i ledelsesopbakningen. Derfor er det godt med fokus på en insisterende ledelsesopbakning herunder særlig opbakning til de medarbejdere, som er positivt indstillet over for projektet. Det er afgørende at fokusere på de medarbejdere, der fra starten går forrest i projektet for på denne måde at sikre, at de bliver ved med at gå forrest. Som tiden går er håbet, at flere og flere kollegaer kommer med på vognen.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden