xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Mødet mellem borger og personale

Esbjerg Kommune

Styrket indsats for en værdig død

Opdateret 20 DEC 2022

Beskrivelse

Esbjerg Kommune har i dette projekt fokus på at styrke omsorg og nærvær i den sidste levetid og sikre en værdig død. Dette ved at organisere og tilrettelægge den palliative indsats, så den tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, samt en øget inddragelse af de pårørende. Kommunen har arbejdet med at etablere en samarbejdsmodel med fokus på både borgeren og den pårørende i den sidste levetid. Tanken bag samarbejdsmodellen er, at hvis den pårørende er tryg i forløbet vil det smitte af på den døende. For at imødekomme den pårørendes behov for støtte er CSNAT, som er et struktureret redskab til afklarende samtaler med pårørende, afprøvet. For at understøtte den palliative indsats er der ligeledes oprettet to observationer i omsorgssystemet. Den ene observation sørger for, at borgeren er markeret som havende palliative behov, så alle medarbejdere, som kommer hos borgeren, er opmærksomme på disse. Den anden observation tages i brug når den, som kommer i borgerens hjem opdager ændringer i hverdagen, som vedrører de palliative behov.

Erfaringer

  • Erfaringerne med brugen af redskabet har været gode, og både de pårørende og medarbejderne finder det meningsfuldt og relevant.
  • Erfaringerne viser dog også, at ikke alle medarbejdere kender til redskaberne, samt at de der har afprøvet dem, ikke i tilstrækkelig grad benytter dem konsekvent.

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. En succesfuld implementering kræver en grundig introduktion og opfølgning på brugen af redskaberne samt (tvær)faglig sparring og ledelsesfokus.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden