xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning til læger om rådgivning af borgere der har været udsat for store mængder PFAS

Sundhedsstyrelsen har skrevet en vejledning til læger om, hvordan de skal rådgive borgere, der har været udsat for store mængder af PFAS.

09 FEB 2022

PFAS er en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, heriblandt PFOS, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne, men som undersøges for deres helbredseffekter.

Sundhedsstyrelsen nedsatte i oktober 2021 en ekspertgruppe til at se på helbredseffekterne ved PFOS, på baggrund af, at der var fundet høje koncentrationer af PFOS i spildevand fra Korsør Renseanlæg. 

Ekspertgruppen har rådgivet Sundhedsstyrelsen i arbejdet med at lave en vejledning til lægerne, en rapport om helbredseffekter af PFAS samt information til borgere, der har været udsat for store mængder PFAS.

”Mange borgere er blevet bekymret for, hvorvidt de har været udsat for de skadelige stoffer fra nærliggende brandskoler, og er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Med materialet vil vi sikre, at der er en ensartet viden hos lægerne om, hvordan de kan rådgive de borgere, der henvender sig. Vi vil gerne sikre, at borgere får en ensartet behandling og rådgivning, der følger de anbefalinger, der er udarbejdet i samarbejde med landets førende eksperter på området,” siger enhedschef Niels Sandø.

Forureningen med PFOS stammer blandt andet fra en tidligere brandskole, der brugte brandslukningsskum, der indeholdt stoffet PFOS. Forureningen har betydet, at borgere er blevet udsat for PFOS gennem deres mad. Desuden har brandfolk derfra været udsat for PFOS via deres arbejde.

Siden er der kortlagt 181 steder i landet, hvor der er eller har været brandøvelsespladser, og hvor der også er risiko for, at der kan have været brugt brandslukningsskum med indhold af PFOS. 

”Med den nye vejledning kan vi nu rådgive både læger og borgere om, hvordan man skal forholde sig hvis man har været udsat for store mængder af de her stoffer. Borgerne kan være meget bekymrede over, hvordan det vil påvirke deres eget og eventuelle børns helbred. Derfor er det en god idé, at opsøge egen læge og få en samtale om de helbredsrisici, der er ved at have været udsat for stofferne,” siger enhedschef Niels Sandø.

I vejledningen findes blandt andet information vedrørende gravide, ammende og børn, der har været udsat for PFAS. Der er ingen særlige undersøgelser eller behandling af personer, der har været udsat for store mængder PFAS, men det er vigtigt at undgå yderligere udsættelse for stoffet. og at man er i dialog med sin læge om det samlede risikobillede, der også er påvirket af ens helbred i øvrigt.

Gennemgangen af litteratur viser, at der er evidens for fire helbredseffekter af fire PFAS- stoffer der har været i brandskum: 

  • Nedsat antistofrespons af vaccination, primært hos børn
  • Forhøjet kolesterol
  • Nedsat fødselsvægt
  • Let leverpåvirkning

 

Der er bevilget midler til et stort forskningsprogram om Brandfolks eksponering af PFAS og sygdomsforekomst. Forskningen ledes af Arbejds- og miljømedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital.  
Sundhedsstyrelsen holder et temamøde den 5. maj om PFAS, hvor forskere vil præsentere nyt fra deres forskningsområder om PFAS. 

Materialet er sendt til læger, faglige organisationer, de Arbejds- og miljømedicinske klinikker og regionerne. 

Vejledning til almen til almen praktiserende læger om borgere udsat for PFAS

Helbredseffekter af PFOA, PFNA, PFOS og PFHxS

Til dig, der har været udsat for PFAS

Spørgsmål og svar om PFAS