xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Plejehjemsbeboere og personer over 85 år er godt beskyttede af 3. stik

Både international forskning og danske data peger på, at plejehjemsbeboere og personer over 85 år er godt beskyttet mod alvorligt forløb af covid-19 efter 3. stik. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke et 4. stik til plejehjemsbeboere og personer over 85 år, lige nu.

21 JAN 2022

Den ældre del af befolkningen, særligt personer over 85 år og plejehjemsbeboere er i øget risiko for alvorlige forløb som følge af covid-19. Men den meget kraftige og i perioder voldsomme stigning i antal smittede i samfundet har ikke i samme grad medført smitte blandt de ældste aldersgrupper. Den har heller ikke medført tilsvarende stigning i antallet af indlagte, hverken hos yngre eller i de ældste aldersgrupper.

"Den meget høje tilslutning til 3. stik blandt plejehjemsbeboere og personer over 85 år giver en rigtig god beskyttelse mod alvorligt forløb. Det er den vigtigste forklaring på, at vi har set færre alvorlige forløb med covid-19 blandt plejehjemsbeboere og 85+ årige, end man kunne have frygtet. Derudover ser vi også en generel tendens til milde forløb hos 3. stiks vaccinerede ved smitte med Omikron og det gælder også for de ældste og mest sårbare,” udtaler vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst.

Sundhedsstyrelsen forventer, at beskyttelsen efter 3. stik, vil falde over tid, men det er uklart, hvor stort og hvornår dette fald får betydning for, om man har nok beskyttelse mod at blive smittet eller alvorligt syg. Et fald i immunitet vil forventeligt ses først blandt de ældste og mest sårbare.

"Selvom vi lige nu føler os trygge ved immuniteten efter 3. stik blandt de allerældste, vil vi holde et skarpt øje med, hvordan epidemien udvikler sig, og om der sker fald i immuniteten. Vi er forberedt på at udrulle 4. stik til gruppen, og hvis der viser sig et behov, kan 4. stik rulles ud inden for meget kort tid,” fortæller Helene Probst.

Selvom Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler et 4. stik til plejehjemsbeboere eller personer over 85 år lige nu, vil der formentligt på et senere tidspunkt blive behov for yderligere vaccination. Derudover kan epidemien ændre sig. For at kunne handle i rette tid har Sundhedsstyrelsen en tæt og løbende overvågning af epidemien, herunder hvilke grupper, der bliver indlagt med gennembrudsinfektion, og hvor alvorlige forløb de har. Derudover følger Sundhedsstyrelsen med i udviklingen i både det danske og internationale vidensgrundlag om vaccinernes effektivitet.

Se Notat vedr. vaccination med 4. stik mod covid-19 til udvalgte personer