xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye tiltag skal gøre det nemmere at behandle patienter med kroniske smerter

Sundhedsstyrelsen er ved at samle informationen om, hvordan man behandler patienter med smerter.

04 NOV 2022

Når patienter kommer til lægen med kroniske smerter, kan det skyldes en lang række sygdomme. De har indtil nu været behandlet i separate anbefalinger, og det betyder, at der for nuværende er cirka 120 anbefalinger om behandling af patienter med smerter.

De mange anbefalinger gør, at det kan være svært for både den primære sektor og sygehussektoren at have et overblik over smerteområdet. Derfor vil Sundhedsstyrelsen se på, hvilke anbefalinger der fortsat skal være gældende, og om nogen af anbefalingerne kan slås sammen eller udgå.

”Der er behov for at få taget stilling til de eksisterende anbefalinger og for eventuelt at udarbejde nye anbefalinger for både farmakologisk og non-farmakologisk behandling af patienter med akutte og kroniske smerter. Derfor har vi inviteret alle relevante faglige selskaber og andre aktører til et opdateringsarbejde, ” siger chefkonsulent, Simon Tarp.

Det er også muligt at kommentere på anbefalingerne som patient eller som interesseret i området. Til det formål er der udviklet et spørgeskema, som alle med interesse i smertebehandling er velkommen til at udfylde. Du finder spørgeskemaet herunder:

Opdatering af smerteretningslinjer

Sundhedsstyrelsen afholder en workshop den 7. december 2022, hvor resultatet af spørgeskemaundersøgelsen samt det videre arbejde vil blive diskuteret. Workshoppen er primært målrettet de faglige selskaber og relevante organisationer, der også har modtaget en invitation til workshoppen. Andre fagpersoner på områderne har desuden også mulighed for at deltage.