xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny podcast om LGBT personers sundhed

Nu kan du lytte til Sundhedsstyrelsens podcast, der har fokus på LGBT+ personers sundhed og møde med sundhedsvæsenet.

24 JAN 2022

Der ses en ulighed i forhold til LGBT+ personers sundhed. Det viser sig blandt andet ved, at LGBT+ personer i gennemsnit har et højere alkoholforbrug, at der er flere der ryger, at der er en højere forekomst af blandt andet selvmord/selvmordsforsøg, stress og udsættelse for vold. Desuden er der en højere forekomst af visse sygdomme i LGBT+-gruppen. 

Årsagerne til denne ulighed i sundhed kendes ikke, men de skyldes formentlig en blanding af faktorer som sundhedsadfærd, stress over at være en minoritet og mangelfuld brug af de eksisterende sundhedsydelser. 

”Vi ved fra undersøgelser, at der kan være et tovejs-tabu, når det kommer til at tale om seksualitet og kønsidentitet hos lægen. Det betyder, at det kan være udfordrende, for både patient og for læge, at tale åbent om disse emner. Hensigten med podcasten er at støtte det sundhedsfaglige personale i at tage initiativ til at tale om de emner, når det er relevant i konsultationen og skabe en god ramme for dialogen”, siger sektionsleder Charlotte Kira Kimby  

I Sundhedsstyrelsens podcast beskrives, hvad der kan gøres ved uligheden i sundhed, og den er udarbejdet som en del af en større indsats for at sætte fokus på LGBT+ personers sundhed.

”Sundhedsstyrelsen har løbende haft fokus på sundheden hos LGBT+ personer gennem de sidste år. Blandet andet på baggrund af en handleplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, som blev udarbejdet af regeringen i 2018. Denne gang har vi valgt at lave en podcast, som kan supplere noget af det andet materiale, vi har lavet. Hensigten er, at nå bredere ud og måske nå nogle af dem, vi ikke plejer at nå med de skrevne formater”, siger Charlotte Kira Kimby

I podcastens første del gør læge og professor Christian Graugaard os klogere på sundhedsstilstanden blandt LGBT+ personer. 

I anden del kan du møde Marie Baunsgaard, almen praktiserende læge med egen praksis på Østerbro. Maria Baunsgaard deler egne erfaringer og gode råd til, hvordan hun som læge er med til at skabe gode rammer og en åben dialog i mødet med patienterne samt holder sig opdateret på viden.

Find link til Sundhedsstyrelsens publikationer vedr. LGBT+ sundhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan lytte til podcasten her

Materialer om LGBT+-personers sundhed

De øvrige elementer er blandt andet en vidensopsamiling om LGBT+-personers sundhed, artikler på Lægehåndbogen og Patienthåndbogen samt en pjece målrettet læger og personale i almen praksis med viden om og inspiration til det gode møde mellem almen praksis og LGBT+-personer.