xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kommunernes erfaringer med værdighedspolitikker

Seks år efter indførelsen af værdighedspolitikker har der hidtil ikke været noget samlet overblik over, hvordan man har arbejdet med politikkerne i kommunerne. Derfor har Videnscenter for værdig ældrepleje undersøgt kommunernes erfaringer med at udvikle og omsætte politikkerne til praksis. Undersøgelsen inddrager forvaltninger, ældreråd, ledere og medarbejdere.

20 APR 2022

Ifølge loven om værdighedspolitikker, som blev vedtaget i 2016, skal alle kommuner vedtage en politik, der beskriver principperne for deres ældrepleje. Politikken skal vedtages inden for det første år af en ny valgperiode – et arbejde, kommunerne står overfor netop nu. 

Videnscenter for værdig ældrepleje har undersøgt, hvilke erfaringer kommunerne har gjort sig med værdighedspolitikkerne indtil nu. 

”Undersøgelsen viser, at værdighedspolitikkerne har styrket arbejdet med værdighed og sat værdighed på dagsordenen i kommunerne. Før loven blev vedtaget havde hver tredje kommune ingen politik på ældreområdet – det er der ændret på nu. Og det er vurderingen fra både ældreråd og de kommunale ledere og medarbejdere, at politikkerne faktisk bliver omsat til praksis, så der er ikke tale om en skrivebordsøvelse”, siger enhedschef Mads Biering la Cour.

Samtidig viser rapporten, at ældrerådene har været inddraget i udviklingen af politikkerne, og at der i dag er en langt bedre fælles forståelse i kommunerne af, hvad værdighed er. Når politikken skal konkretiseres, vælger kommunerne oftest at sætte fokus på bekæmpelse af ensomhed samt selvbestemmelse.

På baggrund af resultaterne er der udarbejdet fire råd. Undersøgelsen har inkluderet spørgeskemaer til forvaltninger og ældreråd samt en række interviews med ældrechefer, ledere og medarbejdere i ældreplejen.

Læs mere om undersøgelsen og de gode råd

4 råd til udvikling af værdighedspolitikken og omsætning i praksis

  1. Sørg for sammenhæng mellem værdighedspolitikken og andre politikker og strategier på området
  2. Planlæg og aftal rammer for inddragelse af andre parter tidligt i processen
  3. Overvej hvilke områder der skal have særligt fokus i værdighedspolitikken, og hvordan der skal følges op på dem
  4. Skab rum til refleksion i hverdagen, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab oversætter politikken til praksis