xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ingen nye udvidelser af covid-19 vaccinationsprogrammet

Tredje coronabølge bøjer af på grund af den store befolkningsimmunitet. Den meget høje vaccinedækning i Danmark, særligt med 3. stik, gør, at vi kan klare stigende smitte uden at få alvorlig sygdom. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at tilbyde 3. stik til personer under 18 år, eller at tilbyde 4. stik til flere grupper. Samtidig overvejer Sundhedsstyrelsen at afrunde hele det generelle vaccinationsprogram senere på foråret.

11 FEB 2022

Selvom vi dagligt stadig ser høje smittetal, kan vi nu samtidig se de første tegn på, at epidemien er ved at vende. Den væsentligste grund til det er, at vi i Danmark har en tårnhøj tilslutning til vaccinationsprogrammet mod covid-19. Derudover har mange danskere nu, særligt efter vi fik omikron-varianten, også været smittet med covid-19. Samtidig går vi foråret i møde, og vi ved fra tidligere erfaring, at smittetallet aftager med sæsonskiftet.

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen revurderet det faglige grundlag for vaccination mod covid-19 til en række særlige grupper, herunder om der skal tilbydes et 4. stik til plejehjemsbeboere og personer over 85 år, om der skal tilbydes et 3. stik til unge under 18 år, samt grundlaget for anbefalingen om vaccination af børn på 5-11 år.

Ikke behov for 4. stik til flere grupper nu

Sundhedsstyrelsen har tidligere vurderet, at plejehjemsbeboere og personer over 85 år er godt beskyttede af et 3. stik, og efter at have genbesøgt vidensgrundlaget er det fortsat Sundhedsstyrelsens vurdering, at det ikke er nødvendigt på nuværende tidspunkt at tilbyde 4. stik til de ældste.

”Den generelt høje samfundssmitte har også givet mere smitte på plejehjem og blandt de allerældste. Heldigvis ser vi samtidig, at det kun er få i disse grupper, der får alvorlig covid-19 sygdom, og det tyder på en fortsat god beskyttelse fra det 3. stik. Da vi samtidigt ser epidemien bøje af, og fordi sæsonen snart skifter, så finder vi ikke behov for at plejehjemsbeboere og personer over 85 år får tilbud om 4. stik i denne sæson,” siger enhedschef og overlæge Bolette Søborg, der samtidigt tilføjer:

”I Sundhedsstyrelsen vil vi selvfølgelig følge epidemien tæt, og vi er klar til at ændre beslutning, hvis der mod forventning kommer en fjerde forårsbølge eller nye bekymrende varianter dette forår.”

Intet 3. stik til unge under 18 år

Sundhedsstyrelsen har samtidigt vurderet, at der ikke er sundhedsfaglige begrundelser for at tilbyde et 3. stik til personer under 18 år på nuværende tidspunkt. Blandt andet fordi det 3. stik endnu ikke er godkendt af Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA), og fordi denne aldersgruppe allerede har stor immunitet og lille risiko for alvorlig covid-19 sygdom ved smitte med omikron. 

Vaccination af de 5-11-årige har øget befolkningsimmuniteten på et kritisk tidspunkt og beskyttet børn mod alvorlig sygdom

Da Sundhedsstyrelsen i november 2021 besluttede at udvide vaccinationsprogrammet med de 5-11-årige børn, var delta-varianten dominerende, og der var ganske betydelig smitte blandt netop uvaccinerede børn, som gav risiko for smittespredning til ældre generationer og dermed øget alvorlig covid-19 sygdom og belastning på sygehusene. I den faglige gennemgang, som vi lavede i efteråret, vurderede vi, at vaccination af de 5-11-årige kunne øge immuniteten i befolkningen og dermed mindske smittespredningen i befolkningen, og dermed være et vigtigt bidrag i forhold til en fortsat kontrol med epidemien i Danmark på et kritisk tidspunkt.

De forudsætninger ændrede sig med omikron-variantens fremvækst, da vaccination har en lavere effekt over for smittespredning med omikron-varianten, som samtidigt giver mindre alvorlige sygdomsforløb. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen opdateret den faglige vurdering for blandt andet at belyse, hvor meget vaccination af de 5-11 årige reelt har bidraget med i forhold til befolkningsimmunitet og sygdomsforebyggelse i den nye situation, hvor omikron er altdominerede. Den nye gennemgang viser, at bidraget til befolkningsimmunitet har været knap det halve af det forventede, men samtidigt viser gennemgangen også, at det alvorlige covid-19 syndrom MIS-C har været betydeligt mere hyppigt hos uvaccinerede børn.

”I november udvidede vi vaccinationsprogrammet med de 5-11-årige børn, og jeg er glad for den pæne tilslutning, hvor cirka halvdelen er blevet vaccineret. Effekten er mindre, end vi havde forudset, fordi vi fik en ny virusvariant undervejs, men vores nye vurdering viser, at vi trods alt har fået øget den smitteforebyggende befolkningsimmunitet mod omikron med cirka 2 procentpoint på et vigtigt tidspunkt i epidemien. Selvom børn generelt ikke bliver alvorligt corona-syge, og beskyttelse af børnene selv ikke var den primære grund til, at vi udvidede vaccinationsprogrammet, så er det samtidigt glædeligt at se, at kun ganske få vaccinerede børn har fået det alvorlige covid-19 syndrom MIS-C,” siger Bolette Søborg, der samtidigt tilføjer, at Sundhedsstyrelsen med baggrund i særligt den beskyttende effekt mod MIS-C resten af vinteren fortsat anbefaler vaccination til børn, særligt også, at børnene færdiggør programmet med 2. stik.

Sundhedsstyrelsen planlægger afrunding af vaccinationsprogrammet 

Med baggrund i den meget store beskyttende immunitet i befolkningen, og fordi vi kan se tegn til, at den tredje vinterbølge bøjer af, og fordi vi ved, at det forestående sæsonskifte også vil mindske smitten, så går Sundhedsstyrelsen nu i gang med at planlægge en afrunding af det nuværende vaccinationsprogram for alle målgrupper, herunder også programmet for børn på 5-11 år. 

Sundhedsstyrelsen vil følge epidemiens udvikling tæt i de kommende uger, og vi forventer, at vi i slutningen af februar kan udmelde datoer for afrunding af vaccinationsprogrammet. 

Oversigt over vaccinationssteder

Notat vedr. 4. stik til plejehjemsbeboere og personer over 85 år

Notat vedr. revaccination af unge på 16-17 år

Notat vedr. revurdering af vaccination af børn på 5-11 år