xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gode resultater af pulje til tidlige indsatser i nærmiljøet til børn og unge

Sundhedsstyrelsen har evalueret 6 projekter finansieret af satspuljen, hvor børn og unge kan blive udredt og tilbudt lettere behandling uden for børne- og ungepsykiatrien og tæt på deres nærmiljø.

05 JUL 2022

Børn og unge med mistrivsel og tidlige tegn på psykisk lidelse har brug for at kunne blive udredt hurtigt og få behandling ved behov. Målgruppen har gavn af tilbud i nærmiljøet, som kan passes ind i et normalt hverdagsliv. En tidlig indsats kan være med til at forebygge længere og mere alvorlig psykisk lidelse. Det har været udgangspunktet for puljen til fremskudte funktioner, hvor seks projekter igennem tre år har gennemført tidlige indsatser til børn og unge.

Alle projekterne er på tværs af sektorer. Den regionale børne- og ungepsykiatri har oftest rollen som sparringspartner og vejleder. Kommuner eller frivillige organisationer har kontakten til børn og unge i målgruppen, og dermed også opgaven med at tilbyde den rigtige behandling eller indsats.

”Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne opbygger et lettilgængeligt tilbud om udredning og behandling til børn og unge med psykisk mistrivsel og tidlige tegn på psykisk lidelse. Det gør en forskel for familierne, når sektorerne kan samarbejde om at give børn og unge den rigtige hjælp i nærmiljøet. Evalueringen viser, at der er behov for mere systematisk viden om, hvordan vi tilrettelægger indsatserne bedst muligt for de forskellige målgrupper”, siger sektionsleder Laura Toftegaard Pedersen.

Evalueringen peger på, at samarbejdet på tværs af sektorer har stor værdi i forhold til at skabe sammenhæng og faglig kvalitet i indsatserne. Det er væsentligt, at regioner, kommuner og frivillige organisationer finder en god og relevant struktur for samarbejde om målgruppen. Samtidig giver det faglig udvikling, når specialiseret viden fra den regionale børne- og ungepsykiatri kan komme konkret i spil i nærmiljøet. Det ruster fagpersonale tæt på børn og unge til tidligt at kunne opspore tegn på begyndende psykiske lidelser. Det gøres fx ved, at specialpsykologer ansat i børne- og ungepsykiatrien underviser og superviserer det kommunale fagpersonale.

Indsatserne kan være certificering eller undervisning af frontpersonale i dag- og skoletilbud, som lærer at bruge standardiserede screeningsværktøjer, der er udviklet i børn- og ungepsykiatrien. Andre indsatser kan være tæt dialog om behandlingstilbuddet til det enkelte barn, ung eller familie. Her får kommunalt fagpersonale sparring hos den regionale psykiatri om, hvad der er den bedste indsats til i konkrete situationer.

Projekterne spænder over mange forskellige målgrupper. Der har især været fokus på tilbud til børn og unge med symptomer på angst og depression samt selvskade og begyndende spiseforstyrrelser. Evalueringen peger på, at familierne har gavn af en helhedsorienteret indsats, og at indsatserne har gjort en positiv forskel.

Evalueringen dækker i alt seks projekter i alle fem regioner, hvoraf to lå i Region Sjælland. Projekterne blev tildelt i alt 213,5 millioner kroner, som en del af satspuljen for 2018-2021. Evalueringen er gennemført af Implement.

Evalueringen vil danne grundlag for fortsat at styrke indsatsen for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Sundhedsministeriet har netop udmøntet 22,2 mio. kr. til Mere regional fremskudt funktion, så regioner i samarbejde med kommuner kan bygge videre på gode erfaringer. Tilbuddet om fremskudt regional funktion i børne- og ungepsykiatrien kan derfor fortsætte i alle fem regioner.

Evaluering: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien

Der blev i puljen givet midler til følgende projekter:

 1. ”Afprøvning af fremskudt regional funktion i Region Syddanmark”
  Projektejer: Region Syddanmark
 2. ”Den tværsektorielle enhed - Afprøvning af fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”
  Projektejer: Region Sjælland, Roskilde Kommune, Kalundborg Kommune og Faxe Kommune
 3. ”Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace”
  Projektejer: Region Sjælland og Headspace Danmark
 4. ”Afprøvning af fremskudt regional funktion i Region Nordjylland”
  Projektejer: Region Nordjylland, Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Morsø Kommune, Rebild Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerland Kommune og Aalborg Kommune
 5. "Styrket tidlig indsats for børn og unge i mistrivsel”
  Projektejer: Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Lyngby Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune samt Bornholms Regionskommune”
 6. ”Afprøvning af fremskudt regional funktion – 3 delprojekter”
  Projektejer: Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Ikast-Brande Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, Viborg Kommune, Norddjurs Kommune, Lemvig Kommune og Struer Kommune

Puljeopslag