xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forsat fald i indlagte på landets intensiv afdelinger

På trods af den stigende samfundssmitte aftager presset på sygehusenes intensivafdelinger, og flere regioner er i gang med at reducere deres covid-19 beredskab.

01 FEB 2022

Sundhedsstyrelsens 35. statusrapport i corona-epidemien viser, at der er et fortsat fald i antallet af patienter med covid-19 på intensiv afdelingerne, idet der aktuelt er 28 indlagte, og den stigende samfundssmitte afspejles ikke i det samlede antal indlagte med positiv test for SARS-CoV-2.

Presset på sygehusene aftager således gradvist, og flere regioner er derfor i gang med at reducere deres covid-19 beredskab. Selv om alle regioner har fokus på at vende tilbage til normal aktivitet, er det ikke realistisk i de nærmeste uger på grund af det aktuelle sygefravær blandt personalet.

Statusrapporten indeholder blandt andet tal for medicinforbruget blandt ny-indlagte patienter, hvilket er et udtryk for hvor mange der er indlagt med covid-19 nedre luftvejsinfektion, og som noget nyt opgør rapporten også, hvor lang tid ny-indlagte med covid-19 generelt ligger på sygehuset.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at højst 250 til 300 af de patienter, der er indlagt med covid-19 har en nedre luftvejsinfektion, som led i deres covid-19 sygdom, og forventningen er, at antallet vil falde yderligere. Patienter med nedre luftvejsinfektion kan, særligt hvis de har andre risikofaktorer som høj alder, svær overvægt, anden sygdom eller manglende vaccination, risikere at udvikle lungesvigt og få behov for intensiv behandling, herunder respiratorbehandling.

”Selvom antallet af smittede stiger, ser vi samtidig at antallet af indlagte på intensiv afdeling falder, og at færre patienter får et alvorlig sygdomsforløb. Det er meget opmuntrende, at vi forsat oplever et fald på intensivafdelingerne. Det er udtryk for, at omikron-varianten i mindre grad fremkalder nedre luftvejsinfektion, og at den danske vaccinationsindsats virker,” siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, og fortsætter:

”Det kan formentlig tilskrives den hurtige og høje tilslutning til 3. stik i Danmark, og at den virker hos de borgere, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Som et resultat af den store vaccinationstilslutning og den høje samfundssmitte har Danmark aktuelt en høj befolkningsimmunitet mod omikron-smitte.”

Sundhedsstyrelsen vil fortsat følge belastningen på sygehusene meget tæt, både i forhold til omfanget af behandlingskrævende sygdom ved omikron-smitte og nye virusvarianter.

Statusrapport nr. 35

Coronatal

Her kan du blive vaccineret

Rammer for udskydelse af sygehusaktivitet