xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Efterårets vaccinationer mod covid-19 og influenza skal hjælpe os gennem vinteren

Efterårets vaccinationsprogram ligger nu klar. I dag melder Sundhedsstyrelsen ud, hvem der bliver tilbudt vaccination, hvilke vacciner vi bruger, samt hvor og hvornår vaccinationerne kommer til at foregå.

02 SEP 2022

Efteråret står for døren, og vi forventer, at smitten med både covid-19 og influenza inden for den kommende tid vil blusse op. Efterårets vaccinationsprogram mod covid-19 og influenza, som præsenteres i dag, skal beskytte dem, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb.  

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle på 50 år og derover får en booster-vaccination mod covid-19. Derudover anbefaler vi også, at gravide, personale på sundheds- og ældreområdet og udvalgte dele af socialområdet, og som har tæt kontakt til borgere og patienter i øget risiko, samt pårørende til personer i særlig øget risiko bliver booster-vaccineret mod covid-19. Udvalgte personer under 50 år, som har særlig risiko for alvorligt forløb af covid-19, vil også kunne få en booster-vaccination ud fra en individuel vurdering.

Influenzavaccination anbefaler vi til alle på 65 år og ældre, samt til personer med visse kroniske sygdomme, børn mellem 2 og 6 år, gravide i 2. og 3. trimester og personale på sundheds- og ældreområdet og udvalgte dele af socialområdet. 

”Det er vigtigt, at dem, der er i øget risiko for alvorligt forløb af covid-19 eller influenza, bliver beskyttet inden smitten stiger i efteråret. Derfor opfordrer vi til, at alle bliver vaccineret, når de får tilbuddet. Det er den måde, vi kan komme sikkert igennem denne vinter uden for meget sygdom,” siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Når vi også anbefaler vaccination mod covid-19 til personer under 50 år, som er enten pårørende til personer i særlig øget risiko eller til sundhedspersonale m.v. i kontakt med personer med særlig risiko, så er det fordi, de variantopdaterede mRNA-vacciner, som vi benytter i efterårets vaccinationsprogram, kan have en smitteforebyggende effekt. 

”Vi forventer, at de nye vacciner yder en bedre beskyttelse, særligt overfor de omikron-varianter, vi forventer vil dominere i vintersæsonen,” siger Søren Brostrøm. 

Inden vaccinationsprogrammet starter, udgiver vi retningslinjer for, hvilke grupper under 50 år, der vil blive tilbudt covid-19 booster-vaccination pga. øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19. 

Hvornår går vi i gang, og hvordan foregår det?

Vaccinationsprogrammet for både covid-19 og influenza starter den 1. oktober 2022. Plejehjemsbeboere og borgere, der er 85 år eller derover, får dog tilbuddet om covid-19 vaccination allerede fra midten af september.

Plejehjemsbeboere vil blive tilbudt vaccination på deres bopæl, mens øvrige borgere over 85 år vil modtage en invitation i e-Boks/mit.dk eller som fysisk brev omkring midten af september. Derefter kan man bestille tid til vaccination på vacciner.dk eller ringe til en regional hotline.

Sundhedsstyrelsen har sammen med regioner, kommuner og øvrige styrelser arbejdet for en ny og styrket organisering og varetagelse af vaccinationsprogrammet, så vi går efteråret i møde med effektive og lettilgængelige vaccinationstilbud til borgerne.

Omdrejningspunktet er stadig regionale vaccinationscentre i de store byer kombineret med lokale tilbud hos for eksempel nogle lægehuse og private vaccinationscentre, samt udkørende tilbud til borgere, der har behov for et vaccinationstilbud, der kommer til dem.

Er man i målgruppe for fx vaccination mod både influenza- og covid-19, vil man have mulighed for at kunne få begge vacciner samtidig. 

Vi bruger variantopdaterede vacciner

Vi vil tilbyde variantopdaterede vacciner, som er en videreudvikling af de oprindelige mRNA-vacciner, vi kender. Vaccinerne er nu blevet opdateret, så de også dækker bedre mod omikron-varianten, og vi forventer også, at effekten af vaccinerne vil vare i længere tid. Vaccinerne vurderes at være meget sikre, og bivirkningerne er de samme, som ved de oprindelige mRNA-vacciner.

Rapport: Organisering af nationale sæsonvaccinationsprogrammer 2022/23

Notat: Vaccinationsprogram mod covid-19 i efterår/vinter 2022/23

Hvem bliver tilbudt vaccination?

 

Covid-19

 • Alle på 50 år og derover
 • Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb
 • Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko
 • Pårørende til personer i særlig øget risiko
 • Gravide

Vaccination mod covid-19

 

 

Influenza

 • Alle på 65 år og derover
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Børn på 2-6 år
 • Personer med visse kroniske sygdomme. 
 • Sundheds- og plejepersonale

Vaccination mod influenza

 

 

Pneumokok (tilbydes hvert 6. år i forhold til den enkelte person) 

 • Personer over 65 år 
 • Personer med særlige kroniske sygdomme 
 • Svejsere

Vaccination mod pneumokoksygdom