xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brugen af tvang i psykiatrien er fortsat alt for høj

Selvom medarbejdere og ledere i regionerne i en lang årrække har arbejdet med at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien, er kurven endnu ikke knækket. Det viser Sundhedsstyrelsens nyeste rapport om monitorering af tvang for perioden 1. januar – 31. december 2021.

18 MAJ 2022

I 2021 blev i alt 5.441 voksne udsat for tvang i psykiatrien. Det er 486 færre voksne siden 2020, men sammenlignet med monitoreringens start i 2011-2013 er antallet stort set det samme. Antallet af børn og unge, der blev udsat for tvang i 2021, er 334, hvilket er 58 flere end i 2020.

”Det er bekymrende, at brugen af tvang fortsat er så høj”, siger Agnethe Vale Nielsen, enhedschef i Sundhedsstyrelsen og fortsætter ”Der er behov for et generelt kvalitetsløft af indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser både i den regionale psykiatri og socialpsykiatrien. Lige præcis denne gruppe udsættes for alt for meget tvang, fordi vi ikke i tide får givet den rigtige behandling. Og derfor er det også en af Sundhedsstyrelsens prioriterede anbefalinger i det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien”. 

Antallet af gange, der anvendes bæltefiksering, fastholdelse og akut beroligende medicin med tvang er desuden stigende, og den enkelte person udsættes i gennemsnit for tvang flere gange end ved tidligere monitoreringer. En del af forklaringen på stigningen er formodentlig, at der bliver registreret flere korte bæltefikseringer og flere fastholdelser, da vejledningerne på området blev justeret i 2020.

Det kan dog ikke forklare hele stigningen. Den samlede udvikling i brugen af tvang dækker desuden over store forskelle i udviklingen i de fem regioner. Antallet af tvangsindlæggelser blandt voksne er stadig højt, og det er et område, som det har vist sig at være vanskeligt at arbejde systematisk med. 

”Det er vigtigt at have et fortsat fokus på at forebygge tvangsindlæggelser. For at gøre det, er der behov for øget viden om gruppen af mennesker, der udsættes for tvangsindlæggelser, blandt andet er der brug for bedre data på, hvad der sker forud for en tvangsindlæggelse. Det er også et af Sundhedsstyrelsens fokusområder, i arbejdet med at udvikle en ny model for monitorering af tvang i psykiatrien”, siger Agnethe Vale Nielsen.

Udvikling i tvang det seneste år

  • I 2021 blev i alt 334 børn og unge udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger. Det er 58 flere børn og unge under 18 år, der har været udsat for tvang siden 2020.
  • I 2021 blev i alt 5.441 voksne udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger. Det er 486 færre voksne siden 2020.
  • Færre personer bæltefikseres, fastholdes og får akut beroligende medicin med tvang siden 2020.
  • Der er over en årrække sket et fald i det samlede antal bæltefikseringer, og siden 2011-2013 er der særligt sket en reduktion i de langvarige bæltefikseringer på knapt 60 procent.
  • I alt blev bæltefikseringer anvendt 4.635 gange i 2021. Det er 920 flere gange siden 2020. Der var 1286 flere fastholdelser, og der blev givet akut beroligende medicin med tvang 304 flere gange end i 2020.

Læs rapporten: Monitorering af tvang i psykiatrien 2021