xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

10-4 – Sundheds­styrelsen melder nye genstands­grænser ud

Sundhedsstyrelsen har opdateret og skærpet de nationale udmeldinger om indtag af alkohol, for både unge og voksne. Udmeldingerne blev sidst ændret i 2010, og der er siden da kommet ny viden om, hvad alkohol betyder for befolkningens helbred.

07 MAR 2022

De nye udmeldinger er skærpet på flere områder. Først og fremmest er anbefalingen, at børn og unge under 18 år frarådes at drikke alkohol. Der er også nye genstandsgrænser for voksne på 18 år eller derover. Frem over gælder et nyt pejlemærke: 10-4. Baggrunden er, at intet alkoholforbrug er helt risikofrit for helbredet. Men man kan minimere sin helbredsrisiko, hvis man højst drikker 10 genstande om ugen. De 10 genstande skal dog fordeles over ugens dage, så man maksimalt drikker 4 genstande på samme dag.

”Der vil altid være en risiko forbundet med indtag af alkohol. Man kan dog minimere –  men altså ikke helt fjerne – sin risiko ved at drikke maksimalt 10 genstande henover en uge,” siger enhedschef Niels Sandø, og fortsætter: ”Ens drikkemønster har også stor betydning. Derfor anbefaler vi, at man højst drikker 4 genstande på samme dag.”

Som noget nyt skelner de nye udmeldinger ikke til, om man er mand eller kvinde. Det skyldes, at risikoen er nærmest ens for mænd og kvinder, så længe man ikke overskrider 10 genstande om ugen. Hvis man drikker mere, stiger risikoen hurtigere for kvinder end for mænd.

Når Sundhedsstyrelsen fraråder unge under 18 år at drikke alkohol, skyldes det, at man har fået mere viden om, hvordan alkohol skader hjernens udvikling, imens man er ung -  blandt andet med hensyn til hukommelse, læring, planlægning, beslutninger, impulskontrol og sprog. Som en særlig skadelig faktor har unge, der drikker alkohol, desuden ofte en kultur omkring alkohol, hvor det handler om at drikke sig fuld.

”Vi har et særligt fokus på unge. Vi ved, at unge, der drikker store mængder alkohol på én gang, er i øget risiko for ulykker, vold og uønsket sex. Alkohol kan også være skadeligt og påvirke både hukommelse og indlæringsevne hos børn og unge, hvor hjernen forsat er under udvikling. Derfor har vi skærpet vores anbefalinger i forhold til børn og unge under 18 år, så vi nu fraråder, at de drikker alkohol,” siger enhedschef Niels Sandø.

Anbefalingerne vedrørende alkoholforbrug hos kvinder, der forsøger at blive gravide, er gravide eller ammer, er uændret. 

Disse nye udmeldinger skal fungere som et pejlemærke for den enkelte i beslutningen om eget alkoholindtag, ligesom alkoholudmeldingerne kan anvendes til at understøtte rammer og grænser for f.eks. børn og unges indtag af alkohol.

Udmeldingerne er udarbejdet med bistand fra eksterne faglige eksperter.

Notat: Sundhedsstyrelsens udmeldinger om indtag af alkohol

Notat om alkohoforbrug og drikkemønstre i Danmark

Teknisk notat om risiko ved alkoholforbrug

 

Grafik, der viser Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol

Anbefalinger om alkohol

Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

 

Er du 18 år eller over?

  • Højst 10 genstande om ugen
  • Højst 4 genstande på samme dag

 

Er du under 18 år?

  • Lad være med at drikke alkohol

 

Er du gravid, eller prøver du at blive det?

  • Lad være med at drikke alkohol

 

Ammer du?

  • Vær forsigtig med at drikke alkohol

Medlemmer af arbejdsgruppen

Morten Grønbæk
Direktør, professor, MD
Statens Institut for Folkesundhed (SIF), SDU og Formand, Vidensråd for Forebyggelse

 

Ulrik Becker
Professor, MD
Statens Institut for Folkesundhed (SIF)

 

Mads Uffe Pedersen
Professor, Psykolog
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

Kim Bloomfield
Professor, MD
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

Jeanette Østergaard
Seniorforsker, Sociolog
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

 

Anne Tjønneland
Professor, MD
Kræftens Bekæmpelse

 

Peter Allebeck
Professor, MD
Karolinska Instituttet, Stockholm