xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vi får færre vacciner end lovet i denne uge

Denne uge får Danmark desværre leveret langt færre vacciner fra BioNTech-Pfizer, end de tidligere har lovet. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen må justere en smule på den planlagte udrulning af vaccinationsprogrammet.

19 JAN 2021

Vaccinationsprogrammet er kommet godt fra start i Danmark. Regioner, kommuner og praktiserende læger har vaccineret langt hovedparten af beboerne på plejehjemmene, og det betyder, at vi allerede nu har opnået stor beskyttende effekt blandt en stor gruppe sårbare grupper. Samtidig er store dele af det kritiske frontpersonale på sygehuse og plejecentre blevet vaccineret. Lige nu er Danmark det EU-land, der er længst med at vaccinere befolkningen. 

BioNTech-Pfizer har desværre nu meddelt, at de kun kan levere halvt så mange vacciner, som de havde lovet i denne uge, hvorefter fordelingen vil være ujævn de næstkommende uger, så Danmark samlet set over de næste uger modtager færre vacciner, end vi var blevet lovet af BioNTech-Pfizer.

”Vi er virkelig kede af at blive bragt i denne situation. Det sker på et meget afgørende tidspunkt, hvor vi både står over for at skulle tage fat på nye målgrupper, særligt de allerældste, og hvor vi samtidig skal til at tilbyde borgerne det andet stik, som vi har lovet”, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Meldingen om færre doser end aftalt betyder, at Sundhedsstyrelsen lige nu må prioritere endnu skarpere end hidtil. 

”Vi holder fast i den prioriteringsrækkefølge, vi allerede har fastlagt. Vi prioriterer derfor at tilbyde andet stik til de borgere på plejehjemmene, som blev vaccineret i uge 52 og 53. Derudover er der nogle borgere, som allerede har bestilt vaccinationstid i næste uge, som så vidt muligt også vil blive vaccineret. Vi vurderer herudover i starten af næste uge, om der vil være overskydende doser til andre målgrupper.”

De begrænsede vacciner i denne uge betyder desværre, at der ikke kan inviteres flere blandt personalegrupperne til at få første stik.

Sundhedsstyrelsen vil opdatere ’Vaccinationskalenderen’ på hjemmesiden med konsekvenserne af de færre vacciner.