xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vaccinations­tilbud til personer, der har været førstegangs­vaccineret eller inviteret til vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

Sundhedsstyrelsen har ændret vaccinationstilbuddet til personer, der har fået 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca eller som var inviteret til vaccination med denne vaccine.

16 APR 2021

I Danmark er der aktuelt ca. 150.000 personer, der er begyndt på, men endnu ikke har afsluttet et vaccinationsforløb med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®). Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de bliver vaccineret færdig med 1 stik af en såkaldt mRNA-vaccine mod COVID-19, i stedet for med vaccinen fra AstraZeneca. Desuden bliver personer, der fik aflyst deres første vaccination med AstraZeneca-vaccinen, indkaldt til et vaccinationsforløb med en anden vaccine.

Sundhedsstyrelsen besluttede den 14. april 2021, at vaccinationsprogrammet mod COVID-19 i Danmark fortsætter uden vaccinen fra AstraZeneca. Baggrunden for det er, at der er en sandsynlig sammenhæng mellem vaccinen og sjældne, men alvorlige tilfælde af komplicerede blodpropper. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at fordelen ved vaccination ikke opvejer denne risiko i den aktuelle situation i Danmark, hvor vi har lav smitte og kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark, og hvor en fortsat udrulning af vaccinationsprogrammet uden denne vaccine kun vil forsinke den samlede vaccinationskalender med få uger.

Beslutningen om at fortsætte uden AstraZeneca-vaccinen (Vaxzevria®) betyder også, at Sundhedsstyrelsen ikke vil anbefale, at de ca. 150.000 personer, der har modtaget første stik, bliver færdigvaccineret med denne vaccine. De vil derfor i stedet modtage tilbud om vaccination med en anden af de anbefalede vacciner. 

”Vi har gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, og på den baggrund finder vi, at det bedste tilbud er at tilbyde alle, der har modtaget 1 stik med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca at få andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine. Dette vil de blive tilbudt ca. 12 uger efter, de fik deres første stik med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. To uger efter dette andet stik kan de betragtes som færdigvaccinerede,” siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. 

Mange lande har fortsat brugen af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca, men har indført aldersgrænser for vaccinetilbuddet. Det betyder, at disse lande nu også har borgere, som har modtaget 1. stik med vaccinen, men ikke kan modtage 2. stik. Indtil nu har kun et begrænset antal lande dog udarbejdet anbefalinger om et andet vaccinationstilbud. Desuden har Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meddelt, at et arbejde er sat i gang, der skal afklare, om EMA kan komme med anbefalinger til disse personer. Sundhedsstyrelsen vil følge udviklingen nøje, og hvis der er behov for det, vil de danske anbefalinger blive tilpasset. 

Da COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca blev sat på pause i marts 2021, var der godt 100.000 personer, som havde modtaget invitation eller allerede var blevet booket til vaccination med vaccinen. Denne gruppe, der primært består af personer under 65 år, som var i målgruppe 4 (frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren) på invitationstidspunktet, har som en konsekvens af beslutningen fået annulleret deres invitationer og bookinger.

Den primære begrundelse for et vaccinationstilbud i gruppe 4 er at sikre kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og i udvalgte dele af socialområdet, og sekundært også at beskytte frontpersonalet mod øget risiko for selv at blive smittet. 

”Vi er nu et andet sted i epidemien, end da vi visiterede personer til gruppe 4 i starten af marts 2021. Vi har lav smitte i samfundet, lav belastning i sundhedsvæsenet, og risikoen for smitte er derfor mindre. Vi er derfor nødt til at visitere gruppe 4 på ny, og efter skærpede kriterier. Derfor vil de ca. 100.000 personer, der blev indkaldt i marts 2021, som udgangspunkt blive sat ind i køen, så de bliver indkaldt efter alder. Men hvis der blandt dem er nogle, eller hvis der tilkommer nogle, for eksempel nyansat personale, der ikke tidligere har været visiteret, der skal varetage særligt kritiske funktioner, for eksempel på intensivafdelinger eller i akutmodtagelser, og som skal varetage opgaver med meget tæt personkontakt, hvor risikoen for COVID-19 smitte er særlig stor, så vil der fortsat være mulighed for efter en konkret vurdering at visitere til fremskyndet vaccination i gruppe 4,” siger Søren Brostrøm.

De cirka 600 personer, der allerede har fået både 1. og 2. stik med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca, er færdigvaccinerede. De vil derfor ikke være en del af de ovennævnte ændringer. 

Sundhedsstyrelsen sender i dag breve ud til de personer, der bliver berørt af beslutningen om at ændre på vaccinationsforløbet med AstraZeneca-vaccinen. Brevene er sendt dels til dem, der er blevet vaccineret med 1. stik med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca, samt til dem der var inviteret til at få et vaccinationsforløb med vaccinen, men ikke er begyndt på det. Brevene kommer via e-Boks, og det tager et par dage for dem at nå frem.

Sundhedsstyrelsen vil på mandag informere yderligere om særlige forhold vedrørende visitation til vaccination for personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion (gruppe 4).

Breve til personer der er vaccineret med eller inviteret til vaccination med vaccine fra AstraZeneca (Vaxzevria®)