xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vaccination mod COVID-19 beskytter også kræftpatienter og andre personer med nedsat immunforsvar

Sundhedsstyrelsen forventer, at langt de fleste vil være beskyttet mod et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, når de er færdigvaccinerede. Den samme forventning er der også i forhold til personer, der har et nedsat immunforsvar, herunder kræftpatienter.

02 JUN 2021

Sundhedsstyrelsen har sammen med en ekspertgruppe set på effekten af vaccinen mod COVID-19 for personer med nedsat immunforsvar. Der var i gruppen enighed om, at hovedparten af færdigvaccinerede personer med nedsat immunforsvar vil være beskyttet mod et alvorligt forløb med COVID-19, og det gælder også for personer, der er i behandling for kræft.

”Det er vores klare vurdering, at de fleste personer med nedsat immunforsvar vil være godt beskyttet mod et alvorligt forløb med COVID-19, når de er færdigvaccineret. Derfor anbefaler vi også, at personer med nedsat immunforsvar efter vaccination følger styrelsens generelle anbefalinger for vaccinerede personer,” siger enhedschef Bolette Søborg.

Der kan dog være nogle få personer med svært nedsat immunforsvar, som kan forvente en nedsat eller manglende effekt af vacciner og derfor også af vaccinen mod COVID-19. Det kan eksempelvis være personer, der har fået en transplantation, personer med nogle former for blodsygdomme, samt enkelte personer med primære immundefekter, som er sjældne sygdomme i immunforsvaret.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle lader sig vaccinere mod COVID-19, fordi enhver grad af beskyttelse mod sygdommen er ønskværdig. Derudover anbefaler styrelsen, at personer svært nedsat immunforsvar følger styrelsens generelle råd for at forebygge smitte, også efter de er færdigvaccineret mod COVID-19.

Anbefaler ikke antistoftest

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke rutinemæssige målinger af antistoffer i blodet efter vaccination mod COVID-19. Det skyldes, at antistoftest ikke måler hele immunforsvarets reaktion på vaccinen. Derfor er manglende antistoffer ikke ensbetydende med, at der er nedsat eller manglende effekt af vaccinen.

Anbefalinger til dig, der er færdigvaccineret

Immunrespons efter vaccination mod COVID-19 hos personer med nedsat immunforsvar