xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Undersøgelser af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har på et møde onsdag konkluderet, at der sandsynligvis er en forbindelse mellem sjældne tilfælde af usædvanlige blodpropper med et lavt antal blodplader og COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. EMAs udmelding indgår, sammen med resultater fra de undersøgelser, der er sat i gang i forbindelse med pauseringen af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca i Danmark, i Sundhedsstyrelsens vurdering af vaccinen fra AstraZeneca.

08 APR 2021

This text in English

Sundhedsstyrelsen har pauseret brugen af Vaxzevria, som er COVID-vaccinen fra AstraZeneca, i sammenlagt 5 uger, frem til uge 15, mens vurderingen af brugen af vaccinen i det danske vaccinationsprogram mod COVID-19 er i gang.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har i slutningen af marts 2021 holdt et ekspertgruppemøde for at få input til bivirkningskomitéens videre vurderinger. Det er resultatet af bivirkningskomitéens (PRACs) vurderinger, der blev udmeldt onsdag. EMAs konklusion er, at der sandsynligvis er en mulig sammenhæng mellem de sjældne blodpropper og AstraZeneca-vaccinen. EMA opfordrer samtidig til, at både sundhedspersonale og vaccinerede skal være opmærksomme på symptomer, to uger efter vaccinen er givet. EMA konkluderer fortsat, at vaccinens fordele overordnet overstiger dens ulemper.

”EMAs vurdering viser, at det var vigtigt at få undersøgt den mulige sammenhæng. Det bekræfter for os, at vi i Danmark har vist rettidig omhu ved at sætte vaccinen på pause, mens vaccinen bliver undersøgt. Vi afventer at få de danske resultater også, og forventer at komme med en udmelding i næste uge på baggrund af den viden, vi har fået opbygget,” siger direktør Søren Brostrøm. 

Nationalt er der også sat en række tiltag i gang for at undersøge den mulige sammenhæng mellem COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca og forekomsten af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødninger og lavt antal blodplader.

Sundhedsstyrelsen har samlet en gruppe af danske eksperter for at styrke den faglige dialog og rådgivning mellem eksperter og sundhedsmyndigheder. Eksperterne dækker emner som koagulationsmedicin, immunologi, neurologi, infektionsmedicin og farmakoepidemiologi. Den nationale ekspertgruppe er involveret i de igangværende danske undersøgelser, herunder registerundersøgelser, undersøgelser i regi af ENFORCE (det store danske udrulningsstudie af COVID-19 vaccinerne) og laboratorieundersøgelser. Derudover rådgiver ekspertgruppen Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedsstyrelsen har truffet beslutningen om at pausere vaccination med vaccinen fra AstraZeneca, mens der ventes på resultater fra disse igangværende undersøgelser samt på udmeldingen fra EMA.

Risikoen for en mulig udvikling af alvorlige blodpropper blandt de allerede vaccinerede med vaccinen fra AstraZeneca i Danmark forventes dog nu at være overstået. 

”Vi kan se, at risikoen for de alvorlige bivirkninger i forbindelse med vaccinationen forventes at være størst inden for ca. 7-10 dage, den er ganske lille efter 14 dage og helt væk efter 21 dage. Vi kan også se, at der ikke ser ud til at være senere tilfælde af svære blodpropper. Derfor vurderer vi, at de nuværende personer i Danmark, der er vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca, ikke længere behøver at være bekymrede for at få disse sjældne bivirkninger. AstraZeneca-vaccinens effekt har samtidig allerede ved 1. stik givet de cirka 150.000 vaccinerede en god beskyttelse mod COVID-19-sygdom,” siger direktør Søren Brostrøm. 

Den kommende plan for færdigvaccineringen af de personer, der har fået 1. stik med AstraZeneca vaccinen -  hvad enten det bliver med vaccinen fra AstraZeneca - eller med en anden vaccine, afhænger af beslutningen om videre brug af vaccinen fra AstraZeneca. Denne beslutning afventer dels EMAs udmelding og dels resultaterne af de nationale studier.