xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Temadage om dialog om alkohol

Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i praksis inviterer til temadage, om hvordan kommunale ledere og medarbejdere kan hjælpe borgere med problematisk alkoholforbrug.

04 AUG 2021

Temadagene er for ledere og medarbejdere fra sundhedscentre og andre faggrupper, der arbejder med borgere i relation til deres sundhed og livsstil. De skal give inspiration til at indgå i en dialog og rådgive voksne borgere med et problematisk alkoholforbrug, der gerne vil have hjælp til at reducere deres forbrug eller henvises til et relevant tilbud.

”Målet med temadagene er, at alle får opdateret viden, kan dele deres erfaringer og får nye ideer til, hvordan deres lokale indsats kan forbedres. Vi vil også gerne bruge temadagene til, at deltagerne kan reflektere over hvordan de kan forbedre indsatsen i deres kommune. Er der for eksempel klarhed over, hvem der gør hvad? Har medarbejderne de rette kompetencer og viden om, hvilke tilbud kommunen har? Og oplever borgerne dialogen om alkohol på en god og støttende måde?”, siger sektionsleder Maja Bæksgaard.

Der bliver holdt fem temadage, én i hver region, med det samme indhold, der veksler mellem faglige oplæg og fælles drøftelser. Temadagene tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens materiale: ’Dialog om alkohol – rådgivnings- og implementeringsmateriale’. Det beskriver blandt andet alkohols skadevirkninger, de situationer hvor alkohol bliver brugt generelt, og hvordan man som fagperson kan spørge til et forbrug af alkohol på forskellige måder.

Temadagene bliver fulgt op med et webinar, hvor der er fokus på, hvordan der lokalt kan arbejdes med at forbedre dialogen med borgere om problematisk brug af alkohol, og de erfaringer, deltagerne har haft med at komme i gang med materialet ’Dialog om alkohol’.

Se programmet for temadagene, få information om tid og sted samt tilmeld dig her.

Læs materialet: ’Dialog om alkohol – rådgivnings- og implementeringsmateriale