xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sygehusene gør klar til at håndtere flere patienter med covid-19

Sundhedsstyrelsen offentliggør planer for håndtering af pres på sygehuskapaciteten og de intensive afdelinger.

22 DEC 2021

Over de seneste uger er der sket en opblussen i covid-19 epidemien, og den nye mere smitsomme Omikron-variant breder sig og er snart den dominerende virusvariant i samfundet. Med en kraftig stigning i antal smittede forventes det, at antallet af indlagte vil stige yderligere.

Kapaciteten på sygehusene er mindre end den var sidste vinter, blandt andet på grund af mangel på personale, især sygeplejersker, og på grund af ferieafvikling efter sommerens konflikt på sygeplejeområdet. Det ses særligt på intensivområdet, hvor den samlede intensive sengekapacitet både til patienter med covid-19, men også til andre alvorlige sygdomme, er nedsat i forhold til tidligere. Derfor har Sundhedsstyrelsen bedt regionerne lægge planer for, hvordan kapaciteten på sygehusene kan øges i takt med behovet

”Der er helt klart behov for, at vi er forberedte på flere indlagte i den kommende tid. Regionerne har lagt planer for håndtering af op mod 1150 patienter med covid-19 på medicinske sengepladser. Derudover er der lagt konkrete planer for, hvordan vi kan øge intensivkapaciteten, i første omgang op til 450 intensive sengepladser. Vi følger udviklingen og er i tæt dialog med regionerne, og regionerne er klar til at etablere ekstra sengepladser, hvis det bliver nødvendigt,” siger direktør Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen har et særligt fokus på den samlede intensiv kapacitet, og har beskrevet, hvordan intensivkapaciteten udnyttes bedst ved et fokus på forebyggelse af indlæggelser på intensiv, på visitation af patienter til intensiv, samt hvordan intensivkapaciteten kan øges i en situation med yderligere pres på intensivområdet.

”Fordi sygehusene skal være klar til at tage imod flere patienter med covid-19, så vil andre patienter opleve at få deres behandling udskudt. Det vil eksempelvis være patienter, der skal have foretaget planlagte operationer i knæ, hofter og fødder, planlagte brokoperationer osv. Lægerne vil løbende prioritere, og vurdere, hvilke andre patienter der godt kan vente,” siger Søren Brostrøm.

Hvis belastningen af patienter med COVID-19 bliver særligt stor, forventes det at have væsentlige konsekvenser for kvaliteten af den pleje, der bliver givet på sygehusene, da man i den sammenhæng vil have ændret normering, og da personale vil blive flyttet til opgaver, de ikke normalt varetager.

Planlægningen af sygehuskapaciteten vil blive justeret løbende på baggrund af udviklingen i smitte og indlæggelsestal.

Regionernes planer og Sundhedsstyrelsens vurdering af situationen kan læses her:

Håndtering af pres på sygehuskapaciteten vinter 2021/2022

Håndtering af belastning på intensiv kapacitet vinter 2021/2022

Redskaber til at håndtere øget pres på intensivkapaciteten

  • Justere den planlagte operationskapacitet, så behandlinger, der kræver efterfølgende intensiv behandling, udskydes
  • Forebygge alvorlige forløb med covid-19 ved vaccination og medicinsk behandling
  • Forskyde behandlingsindsatser fra intensiv til medicinske afdelinger
  • Stuegang ved intensiv læge på covid-afsnit for at forebygge overflytning til intensiv og have fokus på at de rette patienter tilbydes intensiv behandling
  • Koordinering mellem intensivafdelingerne, så presset fordeles
  • Øge intensiv kapaciteten
  • Udskyde andre planlagte behandlinger og besøg for at frigive personale der kan bringes i spil til at passe COVID patienter på medicinske afdelinger og på intensiv afdelinger.