xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen til debat om kvalitet og kompetencer på Ældretopmødet

I dag er der Ældretopmøde i Odense, hvor Social- og Ældreministeren, Ældre Sagen, FOA og KL inviterer til diskussion og debat om, hvordan fremtidens ældreplejen skal se ud. Sundhedsstyrelsen udgiver i den anledning både et inspirationsoplæg og et debatoplæg om kvalitet og kompetencer i ældreplejen.

16 SEP 2021

Ældreområdet ændrer sig i disse år. Flere lever længere, og selvom mange lever et sundt og aktivt liv, ser vi også en stigning i antallet af borgere, der har kroniske sygdomme og komplekse behov. Det stiller store krav til vores ældrepleje, som skal kunne sikre et godt og værdigt ældreliv.

Siden sidste års ældretopmøde har de fire parter og Sundhedsstyrelsen arbejdet på at sætte en ny retning for den fremtidige ældrepleje. Arbejdet har foldet sig ud i seks faglige udviklingsspor, hvor Sundhedsstyrelsen har haft ansvaret for sporet om kvalitet og kompetencer.

Debat på Ældretopmødet om kvalitet og kompetencer

Det foreløbige resultat præsenteres på Ældretopmødet i to sessioner med dialog og debat om, hvad der er skal til for at lykkes med at skabe bedre kvalitet. På sessionerne vil der være oplæg fra blandt andet Aalborg, Svendborg og Lolland kommune, som alle har arbejdet systematisk med at forbedre kvaliteten og udvikle kompetencerne i ældreplejen.

”Vi ser frem til en god debat om, hvordan der skabes høj faglig kvalitet i ældreplejen, hvordan vi er systematiske i arbejdet med den værdige tilgang, og hvordan kommuner målrettet fokuserer på forbedringer og udvikling. På topmødet kan vi inddrage både borgere, medarbejdere og andre aktører, og vi glæder os til at lytte og diskutere, hvad der skal til, hvilke veje der er bedst for at løfte kvaliteten i ældreplejen, og hvilke kompetencer det kræver”, siger enhedschef Mads Biering la Cour, Sundhedsstyrelsen.

I anledning af Ældretopmødet udgiver Sundhedsstyrelsen et inspirationsoplæg og et debatoplæg om kvalitet og kompetencer. De to oplæg er baseret på en række møder med interessenter, workshops, arbejdsgruppemøder samt en række baggrundsmaterialer, herunder indlæg til idebanken og publikationer om kvalitet på ældreområdet fra de seneste år.

Inspirationsoplægget beskriver kvalitetsområder inden for ældreplejen og giver eksempler på redskaber og systematiske tilgange, som kommunerne kan tage i brug med det samme for at styrke kvaliteten i ældreplejen.

”Kommunerne bruger allerede en række redskaber og metoder til at forbedre kvaliteten i hverdagen. Når kerneopgaven i hverdagen bliver mere kompleks og kommer under pres, bliver det endnu vigtigere at have fælles tilgange og forståelse af kvalitet. Et fælles sprog og rutiner kan hjælpe med at fastholde de gode faglige fælleskaber og et godt arbejdsmiljø, og det gavner både medarbejdere, borgere og pårørende,” siger enhedschef Mads Biering la Cour.

Debatoplægget kommer med inspiration til den videre diskussion om, hvordan vi udvikler en fælles retning i ældreplejen på nationalt niveau, når det gælder kvalitet og kompetencer i ældreplejen.

Se Inspirationsoplæg og Debatoplæg