xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsen opretter sundhedsdialogkorps

Som en del af slutspurten på COVID-19-vaccinationsindsatsen, har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med organisationen Social Sundhed søsat et frivilligt sundhedsdialogkorps, der kan møde borgerne og svare på spørgsmål om vaccination.

04 OKT 2021

I Danmark har vi en flot tilslutning til COVID-19-vaccinationsprogrammet. Men der er fortsat grupper i samfundet, hvor vi ser en lavere tilslutning. Undersøgelser peger på, at en betydelig del af disse grupper har uopklarede spørgsmål og tvivl om vaccination. Derfor har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med organisationen Social Sundhed iværksat et sundhedsdialogkorps, som i de kommende måneder besøger blandt andet boligområder med høj befolkningstæthed, uddannelsesinstitutioner og kulturbegivenheder. Målet er at gøre det lettere at stille spørgsmål og få svar fra sundhedspersoner.

”Vi vil gerne give borgerne mulighed for at få talt om de spørgsmål og bekymringer, de måtte have omkring vaccination. Nogle spørgsmål og bekymringer håndteres bedst i en direkte samtale med én, man kan have tillid til og spejle sig i. Derfor er vi rigtig glade for at have indgået samarbejdet med Social Sundhed”, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

I de seneste uger har sundhedsdialogkorpset besøgt Viby Gymnasium og HF, været til stede ved pop-up vaccinationer i Brøndby og Ishøj samt besøgt udvalgte skoler i København.

Udvalgte kommuner og regioner kan bede om at få frivillige ud til arrangementer og ved pop-up vaccinationer i bl.a. boligområder med høj befolkningstæthed og på uddannelsesinstitutioner.

Hvad er sundhedsdialogkorpset?

Korpset består af frivillige sundhedspersoner, som ønsker at bidrage aktivt til at sikre lighed i vaccinationstilslutningen. Social Sundhed står for rekrutteringen. Der rekrutteres fortsat til sundhedsdialogkorpset og særligt i København er der brug for endnu flere dygtige sundhedspersoner. Hvis man ønsker at deltage i indsatsen, kan man melde sig hos Social Sundhed på vaccinedialog@socialsundhed.org.