xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen fremlægger plan for revaccination

Revaccinationen kommer til at foregå i flere faser. Første fase er allerede i gang med beboere på plejehjem og borgere med særligt svækket immunforsvar og nu tager vi også borgere på 85 år og derover med i denne fase. I den næste fase er det forventningen, at borgere på 65 år og derover, sundhedspersonale og personer i øget risiko vil få et tilbud om revaccination mod COVID-19.

28 SEP 2021

This text in English

Vi har god kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark. Vaccinerne mod COVID-19 er effektive i forhold til at forebygge både smitte og COVID-19 sygdom, og forebygger dermed indlæggelse og død. Og alt tyder på, at vaccinerne også har en høj effektivitet i forhold til Delta-varianten.

Beskyttelsen fra vaccinerne aftager dog gradvist med tiden, særligt blandt de allerældste, som også er i større risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19. Timing af revaccinationsprogrammet er afgørende. På den ene side skal revaccination med risiko for bivirkninger ikke sættes i gang uden grund. På den anden side bør man heller ikke starte revaccination så sent, at det får betydning for forekomsten af alvorlig sygdom som følge af COVID-19.

”Vi har heldigvis nogle gode og virkelig effektive vacciner i vores program, som beskytter langt de fleste mod alvorlig sygdom som følge af COVID-19. Men der er en del af de ældre på 85 år og derover, som kan have haft en mindre effekt af deres primære vaccination på grund af deres alder, og som desuden har været færdigvaccineret i noget tid, og som samtidig også har en øget risiko for at udvikle mere alvorlig sygdom. Dem vil vi gerne være helt sikre på, at vi får beskyttet godt, og derfor mener vi, at tiden er inde til at tilbyde de allerældste at få et ekstra stik,” forklarer vicedirektør Helene Probst.

I den næste fase af revaccinationsprogrammet forventer vi, at det vil være relevant at revaccinere de 65-84-årige, personale i sundheds-, social- og ældresektoren og personer under 65 år i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19. Derfor lægger vi nu en konkret plan for disse grupper, så vi er klar til at gå i gang, når der er behov for det. Det præcise tidspunkt for, hvornår vi går i gang, afhænger af yderligere data, især i forhold til fald i immunitet i de pågældende grupper og bivirkninger. Derudover afventer vi, at vaccinerne bliver EU-godkendt til brug for revaccination af disse grupper.

Det er Sundhedsstyrelsens forventning, at størstedelen af den øvrige befolkning vil skulle revaccineres på sigt, men at det tidligst bliver aktuelt i 2022. 

Tilbud om booster til borgere, der er vaccineret med COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson)

Ud over de allerældste anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at borgere, der er vaccineret med COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson) får tilbud om revaccination med en mRNA vaccine.

Danske overvågningsdata og en gennemgang af eksisterende litteratur viser, at vaccineeffektiviteten er lavere blandt de, der er blevet vaccineret med en enkelt dosis af vaccinen fra COVID-19 Vaccine Janssen® end hos personer, der er vaccineret med en COVID-19 vaccine godkendt til vaccination med to doser. De der er vaccineret med COVID-19 Vaccine Janssen® tilbydes derfor en ekstra vaccination med en mRNA-vaccine for at booste immunforsvaret og øge beskyttelsen mod COVID-19.

”Vi kan se, at vaccinen fra Janssen fortsat giver en god beskyttelse imod alvorlige sygdomsforløb, men at effekten ift. at beskytte mod smitte med ny coronavirus falder, særligt pga. deltavarianten. Vi forventer desuden, at effekten vil falde yderligere i den kommende tid. Derfor mener vi, at det bedste er at anbefale, at borgere, som har modtaget vaccinen fra Janssen i tilvalgsordningen får en booster med en mRNA vaccine. Det vil give en styrket og længerevarende beskyttelse,” siger Helene Probst.

Det forventes at vaccinen fra Pfizer og Moderna bliver godkendt til revaccination i løbet af oktober. Danmark har lager og kontrakter på et tilstrækkeligt antal mRNA-vacciner til at kunne tilbyde revaccination af den samlede danske befolkning.

Sundhedsstyrelsens notat Vedr. revaccination mod COVID-19 og den tilhørende Sammenfatning af notat vedr. revaccination mod COVID-19

Sundhedsstyrelsens notat Vedr. booster til personer med utilstrækkelig effekt af primærvaccination

Fakta om revaccination 

Borgere på 85 år og ældre kan få deres 3. stik fra 1. oktober. Der skal dog være gået mindst 6 måneder efter færdigvaccination.
 
Borgere, der har modtaget vaccinen fra Janssen®, vil også blive tilbudt en ekstra vaccination fra 1. oktober. Der skal være gået mindst 12 uger fra færdigvaccination.
 
Begge grupper vil modtage invitation til revaccination ved brev i e-boks.
 
Personer, der er fritaget for digital post, får tilsendt et fysisk brev.
 
Når man har modtaget sin invitation, kan man bestille tid på vacciner.dk