xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen anbefaler igen, at vi tager mundbindet på

I takt med, at det er blevet koldere, og vi er mere indendørs, stiger smitten med COVID-19. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen igen, at mundbindet tages i brug indendørs på steder, hvor mange mennesker samles, og hvor der ikke kan holdes afstand.

24 NOV 2021

For at ruste os yderligere til den kommende vintersæson, hvor vi forventer en fortsat øget risiko for smitte med både ny coronavirus og andre luftvejsinfektioner som influenza, anbefaler Sundhedsstyrelsen igen, at mundbindene tages op af værktøjskassen.

”Vi har vurderet fordele og ulemper grundigt, og som situationen er nu, med både stigende smitte og et stigende antal syge, mener vi, at mundbind er et relevant værktøj til at nedsætte risikoen for smitte på steder, hvor mange mennesker er tæt sammen, og hvor det er vanskeligt at holde afstand. Hvor meget, mundbindene kan afhjælpe smittespredningen, afhænger af i hvilket omfang og i hvilke situationer vi bruger dem,” siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm og fortsætter:

”Vi er klar over, at mundbind kan være generende at have på. Derfor anbefaler vi, at det kun gøres til et krav på steder, hvor risikoen for smitte antages at være særlig høj, fordi mange mennesker er tæt sammen, for eksempel i den kollektive trafik og steder, hvor der er personer i særlig risiko for smitte.”

Mundbind skal ses som et supplerende tiltag til at reducere risikoen for smitte og kan ikke erstatte øvrige smitteforebyggende anbefalinger, som vaccination, afstand, håndhygiejne og udluftning. For at mundbindet skal have en smitteforebyggende effekt, er det vigtigt, at det benyttes korrekt. Det vil sige, at det skal slutte tæt om både mund og næse, at det ikke genbruges, og at hænderne vaskes eller desinficeres, når det tages af og på. Samtidig er det vigtigt at bruge mundbind af god kvalitet. Et visir bør kun benyttes, når mundbind ikke kan bruges, eksempelvis på grund af gener eller andre fysiske forhold – det kan for eksempel være, at man har behov for at kunne mundaflæse. 

”Vi anbefaler, at man enten bruger et CE-mærket engangsmundbind eller et stofmundbind med dokumenteret høj filtreringsgrad, der er testet og godkendt efter den danske standard for stofmundbind i det offentlige rum. Standarden er en hjælp til os forbrugere, da den sætter krav til stofmundbindets kvalitet og sikrer, at det ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer,” siger Søren Brostrøm.

Mundbind, der lever op til de danske krav til standard, er mærkede på indpakningen. Der findes ikke i øjeblikket stofmundbind på det danske marked, der er godkendt efter den danske standard, og producenter anbefales derfor at få testet deres produkter.

Brug af mundbind i det offentlige rum – dokumentation og sundhedsfaglige anbefalinger

Guide om brug af mundbind

Hvem er undtaget fra at bruge mundbind?

Hvem er undtaget fra at bruge mundbind?
Følgende personer er undtaget fra at bruge mundbind:
Børn under 12 år, borgere med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner.