xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Råd om håndtering af anafylaksi

Anafylaksi er en sjælden, men alvorlig allergisk reaktion. Det er vigtigt, at læger i almen praksis er forberedt på at diagnosticere og behandle anafylaksi. Månedsbladet indeholder denne gang råd om, hvordan det kan gøres.

18 MAJ 2021

Anafylaksi er en sjælden, men livstruende allergisk straks-reaktion. Den indtræffer hurtigt og kræver omgående og korrekt behandling. De hyppigste årsager til anafylaksi i hverdagen er fødevarer, lægemidler og insektgift. I almen praksis kan der i sjældne tilfælde opstå anafylaksi, når patienter får en vaccination, ved behandling for at nedsætte allergiske symptomer, eller ved mindre kirurgi og procedurer i lokalbedøvelse. Uanset om anafylaksi opstår i eller uden for almen praksis, er det vigtigt at have det rette akutberedskab. 

Månedsbladet beskriver, hvornår man som læge skal mistænke, at patienten har fået anafylaksi, hvad de hyppigste årsager til anafylaksi er, og at adrenalin er førstevalgsbehandling. Derudover er der information om de supplerende behandlingsmuligheder. Det helt centrale ved behandlingen er, at det er nemt at give adrenalinen og ikke farligt for patienten, samt at behandlingen skal ske intramuskulært og aldrig intravenøst. Samtidig giver Månedsbladet et overblik over de tilgængelige injektorer til at give adrenalin og rådgiver om hvad en akut-anafylaksi-kasse kan indeholde. 

”Artiklen beskriver, hvordan anafylaksi bør håndteres i almen praksis. Anafylaksi ses kun sjældent i almen praksis, og det understreger kun behovet for, at almen praksis løbende holder sig orienteret om det optimale beredskab. Det kan denne artikel bidrage til,” fortæller overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen.  

Endelig beskriver Månedsbladet, hvilken rolle almen praksis har i opfølgningen af patienter efter anafylaksi. Det kan blandt andet omfatte at henvise patienten til udredning på allergiklinik og ordination af injektorer til at give adrenalin.

Læs artiklen i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 1, 2021: Anafylaksi i almen praksis