xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Over 2 millioner er nu vaccineret mod COVID-19

Det svarer til, at over 40 % af dem, der er omfattet af det nationale vaccinationsprogram, er i gang med deres vaccinationsforløb.

01 JUN 2021

Juni måned bliver foreløbigt den måned, hvor vi vaccinerer flest i forbindelse med udrulningen. Der bliver leveret over 400.000 doser om ugen, det svarer til, at op imod 300.000 kan blive sat i gang med deres vaccinationsforløb hver uge.

I løbet af de næste to uger bliver to målgrupper inviteret: De 16-19-årige og de 45-49-årige, der omfatter cirka 600.000 borgere, og de første årgange blandt de 20-24-årige og de 40-44-årige, der i alt omfatter cirka 650.000 borgere.

”Vi er nået så langt i vaccinationsindsatsen mod COVID-19, at alle regioner er i gang med at invitere de yngste årgange til første vaccination. Kombineret med, at vi nu har rundet to millioner mennesker, der har modtaget første stik, viser det, at vi er rigtig langt med at sikre en stor grad af immunitet i befolkningen,” siger Helene Bilsted Probst, vicedirektør for Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge bliver vaccineret mod COVID-19, når de fylder 16 år. Alle, som er fyldt 16 år, vil derfor blive inviteret til vaccination.

”Det er Sundhedsstyrelsens ambition, at vi får en lige så høj tilslutning til vaccinationsprogrammet blandt de yngre målgrupper, som blandt de ældste,” supplerer Helene Bilsted Probst.

Vaccinationskalenderen er opdateret

Vaccinationskalenderen er justeret med de seneste prognoser og leveranceplaner fra Pfizer, Moderna og Curevac.

Pfizer har tidligere meddelt fremrykningen af mange doser fra fjerde kvartal i år til juni måned, og derfor vil mange personer og nye målgrupper blive inviteret til opstart af et vaccinationsforløb i den kommende måneds tid. Det betyder samtidig, at juli måned hovedsageligt vil blive en måned, hvor førstegangsvaccinerede kan forvente at gøre deres vaccinationsforløb færdigt.

Curevac-vaccinen er endnu ikke godkendt til brug i Danmark, og Statens Serum Institut forventer derfor nu, at vaccinen først kan blive en del af vaccinationsprogrammet fra juli. Derudover har Moderna sendt opdaterede leveranceplaner med væsentlig færre doser i juli og august, end hvad prognoserne hidtil har indeholdt.

De opdaterede leveranceplaner og prognoser betyder, at målgruppe 10d/1 og 10d/2 kan modtage første stik en uge senere end seneste opdatering af vaccinationskalenderen, mens målgruppe 10d/3 og 10d/4 forventes at modtage første stik to uger senere. Slutdatoen rykkes tilsvarende to uger, til udgangen af uge 36. Langt hovedparten af befolkningen vil være vaccineret efter juli måned, svarende til ca. 3/4 af befolkningen, og vi forventer derfor ikke, at der herefter kan opstå yderligere væsentlige forsinkelser til vaccinationsplanen.

En positiv nyhed er, at regionerne får endnu mere ud af hætteglassene med vaccine fra Pfizer end tidligere. Det kan lade sig gøre, fordi regionerne anvender en forbedret optrækningsmetode, og de har fået mulighed for at udnytte rest-vaccine fra hætteglassene. Det vurderes at give tæt på 7 doser per hætteglas i gennemsnit, der svarer til 14-17 % flere doser og en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 114 %.

”Det ærgrer mig selvfølgelig, at vi ikke får alle de vacciner, vi havde forventet, så særligt de unge må vente et par uger med at modtage en invitation til vaccinationstilbuddet, men samtidig glæder jeg mig over, at vi i samarbejde med regionerne og de øvrige aktører i vaccinationsindsatsen lykkes med hele tiden at forbedre brugen af de vacciner, vi har til rådighed. Og det betyder selvfølgelig også, at hvis vaccineproducenterne begynder at indhente noget af det tabte, vil vi hurtigt kunne tilpasse vaccinationsindsatsen og fremrykke udrulningen,” siger Helene Bilsted Probst.

I prognoserne er der taget højde for mindre udsving, men det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om prognoser, og at de dermed er behæftet med usikkerhed. Det drejer sig især om usikkerhed vedrørende størrelsen på kommende leverancer.

Vaccinationskalenderen

Vaccination calendar - English version

Supplerende notat om kalenderen

Det generelle notat om kalenderen

Brev til regionerne