xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opdaterede anbefalinger om senfølger til COVID-19

Sundhedsstyrelsen offentliggør nu 3. version af anbefalinger til organisering og faglige indsatser for patienter med langvarige symptomer ved COVID-19.

09 DEC 2021

Anbefalingerne beskriver, hvordan patienter med senfølger til COVID-19 bedst håndteres i sundhedsvæsenet, både når det gælder organisering og hvilke faglige indsatser, der er relevante i almen praksis, sygehuse og kommuner.

”Det vigtige er at tage udgangspunkt i patienternes symptomer, og hvordan de er påvirket af dem i hverdagen. Afhængigt af, hvor komplekse symptomerne er, hvor svært belastet patienten er og hvor længe symptomerne har varet, vil patienten kunne få behandling hos egen læge eller på sygehuset. Kommunerne har ansvar for at tilbyde rehabilitering og genoptræning ved behov,” siger sektionsleder Line Riddersholm.

Sundhedsstyrelsen har lavet en opdateret litteraturgennemgang for at følge den aktuelle viden om langvarige symptomer/senfølger ved COVID-19, herunder hyppighed og alvorlighed.

”Både her i landet og ude i verden sker der rigtig meget forskning på området omkring senfølger ved COVID-19, og i denne opdatering beskriver vi bl.a. mere uddybende udvalgte symptomer. En af de gode ting er, at der er kommet mere viden om senfølger hos børn, og at den tyder på, at kun en lille gruppe børn oplever senfølger,” siger sektionsleder Line Riddersholm. 

Anbefalingerne er primært målrettet fagpersoner, sundhedsprofessionelle og administrativt personale, herunder ledere, på sundhedsområdet.

Se anbefalinger

Se litteraturgennemgang

Det nye i anbefalingerne

  • En opdateret systematisk litteraturgennemgang med særlig fokus på neurologiske, respiratoriske, psykiske symptomer og senfølger hos børn (< 18 år)
  • Præcisering af målgruppen
  • Opdateret afsnit om kommunens opgaver
  • Uddybet afsnit om udredning og behandling af senfølger i almen praksis
  • Opdatering af afsnit om faglige indsatser