xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nu begynder vaccination mod influenza

Den 1. oktober starter det gratis tilbud om influenzavaccination til personer, der er i risiko for alvorlig sygdom ved influenza. I år kan sundheds- og plejepersonale og børn også blive vaccineret. Sundhedsstyrelsen opfordrer til at tage imod tilbuddet.

01 OKT 2021

Influenzavaccination er gratis for personer, som er i risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de får influenza. Det gælder personer over 65 år, personer, der lever med en kronisk sygdom, gravide i 2. og 3. trimester, personer med svær overvægt og andre, der er i særlig risiko for svær influenzasygdom.

”Det er især i år vigtigt at blive vaccineret mod influenza, fordi vi forventer en vinter med særligt mange luftvejsinfektioner, og fordi COVID-19 fortsat er i blandt os,” siger enhedschef Bolette Søborg.

Hvis man er omfattet af det gratis vaccinationstilbud, kan man bestille tid til vaccination hos lægen, møde op på apoteket eller henvende sig der, hvor man plejer at blive vaccineret mod influenza.

Sundhedsstyrelsen henstiller til, at der i de første tre uger, hvor vaccinationstilbuddet gælder, det vil sige indtil den 22. oktober, udelukkende vaccineres personer, der er omfattet af det gratis tilbud, sådan at vi er sikre på, at vaccinerne går til dem, der har mest brug for dem.

Tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker til blandt andet personer på 65 eller ældre gælder fortsat for personer, der ikke er vaccineret inden for de seneste seks år. Man kan godt få begge vacciner samtidig.

Børn får tilbud om vaccination

I denne influenzasæson får børn fra 2-6 år også tilbud om at få gratis vaccination mod influenza. Den bliver givet som næsespray og skal gives over 2 gange med 4 uger imellem. Baggrunden for Sundhedsstyrelsens anbefaling, om at børn på 2-6 år bliver vaccineret, er dels at beskytte børnene selv og deres familier, herunder mindre søskende og bedsteforældre, dels at forebygge den generelle smitte med influenza i samfundet for at beskytte de sårbare og undgå belastning af sundhedsvæsenet. Børn står for en stor andel af smittespredningen af influenza, og derfor har vaccination af børn stor effekt på den samlede mængde influenzasygdom.

Tilbuddet til børn på 2-6 år gælder fra 1. oktober, og fra næste uge sender Statens Serum Institut de første vacciner ud til de praktiserende læger, hvor børnene skal vaccineres. Det vil dog variere lidt, præcis hvornår den enkelte lægepraksis tilbyder vaccination til børn, men forældre opfordres til at kontakte egen læge og bestille tid. Børn kan sagtens nå at blive vaccineret, før influenzasæsonen for alvor rammer.

Sundhedspersonalet kan også få vaccination

Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og andet sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko har ligesom sidste år også mulighed for at få en vaccination mod influenza. Dermed er de selv beskyttet mod influenza, og samtidig beskytter de også de særligt udsatte borgere og patienter samt understøtter modstandsdygtigheden i sundheds- og plejesektoren.

Sundhedsstyrelsen har sendt information til de organisationer, der står for vaccinationen om årets vaccinationsindsats.

Læs mere:

Brev: Henstilling om målrettet brug af influenzavacciner