xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Har melatonin en plads i behandlingen af børn og unge med søvnproblemer?

Sundhedsstyrelsen sætter gang i et arbejde med at afklare, hvilken plads melatonin har i behandlingen af børn og unge med søvnforstyrrelser.

24 AUG 2021

I 2020 fik mere end 13.000 0-17 årige melatonin, det er mere end en fordobling siden 2011. Blandt de 18-24 årige ser vi i samme periode en femdobling til knap 10.000 i 2020.

”Sundhedsstyrelsen har allerede nu anbefalinger for brug af melatonin til børn og unge med ADHD og med autisme, men en betydelig andel af dem, som i dag får melatonin, har ikke en af de to lidelser. Fokus for det arbejde vi nu sætter i gang, skal derfor være på børn og unge, som ikke har ADHD eller autisme,” fortæller børnelæge Camilla Krogh, overlæge i Sundhedsstyrelsen, og fortsætter:

”Før man giver medicin til børn og unge med søvnforstyrrelser, skal man have afprøvet om gode søvnvaner kan løse søvnproblemerne – det vil bl.a. sige faste sengetider og mindre brug af skærm inden sengetid,” forklarer Camilla Krogh.

Sammen med landets faglige eksperter og patientrepræsentanter, vil Sundhedsstyrelsen nu stille skarpt på, hvordan netop de børn og unge, der ikke har tilstrækkelig effekt af gode søvnvaner, bedst kan hjælpes for deres søvnforstyrrelser. Arbejdet skal munde ud i nye nationale kliniske anbefalinger. De skal bygge på den bedst tilgængelige viden på området og ruste de sundhedsprofessionelle til i fællesskab med barnet/den unge og deres forældre at beslutte hvilken behandling der er bedst for den enkelte.

Til at rådgive os har vi bedt følgende organisationer om at udpege repræsentanter til arbejdsgruppen:

 • Dansk Pædiatrisk Selskab
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Dansk Psykolog Forening
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
 • Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Dansk Selskab for Søvnmedicin 
 • Danske Patienter 
 • Dansk Sygepleje Selskab 
 • Dansk Selskab for Fysioterapi 
 • Ergoterapeutforeningen 

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger kan ikke stå alene. De skal implementeres og understøttes af de vejledninger og metoder, sundhedspersoner bruger i deres daglige kliniske arbejde, for eksempel behandlingsvejledninger, lokale instrukser og elektroniske beslutningsstøttesystemer. For at sikre det har vi anmodet følgende myndigheder/organisationer om at udpege repræsentanter til en referencegruppen:

 • Danske Regioner (en fra hver region)
 • Kommunernes Landsforening 
 • Sundhedsministeriet 
 • Lægemiddelstyrelsen

 

Kommissorium for arbejdsgruppen

Om melatonin

Melatonin er et søvnregulerende hormon, der medvirker til etablering og vedligeholdelse af søvnen og spiller en vigtig rolle i regulering af vores døgnrytme.

Om aftenen, når det bliver mørkt, og lyspåvirkningen af øjet mindskes, stiger kroppens produktion af melatonin, og vi bliver trætte.

Produktionen af melatonin fortsætter natten igennem for at falde om morgenen, når det begynder at blive lyst.