xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gratis undervisning skal hjælpe ældreplejen med at øge borgernes trivsel og forebygge voldsomme episoder

Sundhedsstyrelsen åbner for tilmelding til uddannelsesforløb, hvor kommunerne og ansatte i ældreplejen kan lære at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd og voldsomme episoder ved at styrke borgernes trivsel på plejecentre og i hjemmeplejen.

29 APR 2021

Over de næste tre år vil landets 98 kommuner have mulighed for at tilmelde ledere og medarbejdere i ældreplejen til en række implementerings- og læringsforløb. Forløbene skal styrke fagligheden om demens og personcentreret omsorg, skabe bedre trivsel for de ældre borgere med demens og forebygge udadreagerende adfærd. Læringsforløbene skal på den måde hjælpe medarbejdere og ledere med at nedbringe antallet af voldsomme episoder.

”Mennesker med demens har ofte svært ved at sætte ord på deres behov og oplevelser, og mange kan ikke fortælle deres omgivelser, hvordan de har det. I stedet bruger de deres adfærd til at udtrykke sig og til at vise eventuel mistrivsel. Det der i fagudtryk kan kaldes for udadreagerende adfærd. For at kunne hjælpe den ældre og forebygge voldsomme episoder, er det vigtigt at alle involverede har en faglig forståelse for borgernes situation og hvorfor de reagerer, som de gør,” fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen Mads Biering la Cour.

Undersøgelser viser, at tæt på halvdelen af social- og sundhedsansatte på landets plejecentre og i hjemmeplejen har været udsat for trusler om vold. At forebygge voldsomme episoder vil derfor være til gavn for både borgere og medarbejderes trivsel. 

”Det er en kompleks opgave at forebygge udadreagerende adfærd og voldsomme episoder, og det kræver særlige faglige kompetencer og viden. Derfor er vi glade for at kunne invitere alle kommuner til at deltage i vores undervisningsforløb, så vi kan hjælpe medarbejdere og ledere til at dele deres viden med hinanden og dermed styrke deres samarbejde om at få hverdagen til at fungere bedre. Det vil skabe trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere, og dermed håber vi på at bidrage til at forbedre livet og den fælles arbejdsglæde for alle i ældreplejen,” fortæller Mads Biering la Cour.

Forløbene skal hjælpe kommunerne med at omsætte anbefalingerne til praksis ved at sætte særligt fokus på nogle af de udfordringer, som har stor betydning for trivslen, plejen og omsorgen for mennesker med demens, men også for medarbejderens trivsel og arbejdsvilkår. 

5 dages gratis undervisningsforløb

Forløbene består af fem dage med henholdsvis tre undervisningsmoduler og to workshops. I løbet af undervisningen bliver deltagerne introduceret til redskaber og metoder, de kan bruge i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder til gavn for både borgere og dem selv. Forløbene er bygget op, så deltagerne efterfølgende kan tage den nye viden med hjem og præsentere det for deres arbejdspladser og kollegaer.

Forløbene tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udgivelse ’Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen’ fra december 2020

Hen over de næste tre år arrangeres en lang række forløb over hele landet, hvor hvert forløb har plads til 25 deltagere. Kommunerne kan deltage i flere forløb samtidig, og hensigten er, at hver kommune også nedsætter en gruppe, som skal sikre, at erfaringer og viden bliver delt og indført på tværs af kommunens plejecentre og hjemmeplejeenheder. 

Implementerings- og læringsforløbene er et af de ti initiativer i Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen med midler afsat i finansloven for 2019. 

Tilmeldingen er åben

Alle kommuner har mulighed for at sende medarbejdere og ledere af sted på Sundhedsstyrelsens implementerings- og læringsforløb. Det er gratis at deltage.

Kommunerne kan tilmelde sig og tilkendegive, hvornår de ønsker at gennemføre forløbene på hjemmesiden:

sst.dk/forløb

De første forløb foregår i efteråret 2021 med deadline for tilmelding den 15. juni 2021. 

Deadline for tilmelding til forløb i løbet af 2022-2024 er den 1. september 2021.

Interesserede kan høre mere på informationsmøder

Sundhedsstyrelsen afholder åbne, virtuelle informationsmøder den 19. maj 2021 kl. 15-16 og den 21. maj 2021 kl. 9-10. Her kan interesserede høre mere om forløbene, og det vil være muligt at stille spørgsmål.

 

Læs mere om undervisningsforløbene og find information om tilmelding og informationsmøderne på www.sst.dk/forløb

 

Download Sundhedsstyrelsens Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udad­reagerende adfærd i ældreplejen