xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet kan styrke livskvaliteten for mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har opdateret træningsguiden for mennesker med demens, som kan hjælpe både mennesker med demens og ældre svækkede i at være fysisk aktive. Guiden indeholder ni nye øvelser, så der nu er i alt 27 øvelser og lege, og den er samtidig sat op i et format, der er nemt at tage med ud i praksis.

17 JUN 2021

Fysisk aktivitet er godt for alle mennesker, og fysisk aktivitet, der får pulsen op, er endnu bedre – også for mennesker med demens. En fysisk aktiv hverdag styrker livskvaliteten, og har stor betydning for bevarelsen af et godt helbred og for opretholdelsen af funktionsevnen.

Træningsguiden er til frivillige, pårørende, træner i en forening eller andre, som støtter ældre med demens eller svækkelse i at blive - og ikke mindst forblive - fysisk aktive og bevare en god trivsel og sundhed så længe som muligt.

Guiden giver inspiration til fysisk aktivitet i fem hverdagsmiljøer: eget hjem, naturen, foreningen, på pleje- eller aktivitetscenter og i træningscentret. Den indeholder 27 øvelser og lege med fokus på fysisk intensitet, kondition, styrketræning, balance, koordination samt kognitive udfordringer. Derudover er der fokus på leg og socialt samvær. De fleste af øvelserne kan justeres både i forhold til antallet af deltagere og sværhedsgrad.

”Vi håber, at de nye udgaver af træningsguiden betyder, at endnu flere ældre med demens bliver fysisk aktive, så de kan fastholde eller styrke deres funktionsniveau så længe som muligt. Det gør, at de bedre har mulighed for at bevare evnen til at gøre det, de gerne vil. Vi har haft en god proces med at inddrage brugerne og deres ønsker til produkter, så guiden kan bruges af endnu flere. Det har medført, at vi nu får nogle nye publikationer, som er efterspurgt af praksis, hvilket vi er rigtig glade for.” siger sektionsleder i Enhed for Ældre og Demens Helle Stentoft Dalum.

Guiden er opdelt i to nye publikationer; En fuld version, der indeholder baggrundsviden, kommunikation og alle øvelserne og en kort udgave, der kun indeholder øvelser.

Se Træningsguiden for mennesker med demens

Fakta om guiden

”Træningsguiden for mennesker med demens” er oprindeligt udviklet i 2018 til Sundhedsstyrelsen af konsulenthuset PLUSS, Ældre Sagen og Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet som led i National Demenshandlingsplan 2025. Sundhedsstyrelsen udbreder nu guiden yderligere i tæt samarbejde med ældreorganisationer, kommuner og frivillige ved bl.a. at udgive de to, nye publikationer.

Film og webinar 2021

I efteråret 2021 kommer der et par korte film om erfaringerne med at anvende guiden blandt brugerne, som skal inspirere andre til at tage guiden i brug. De nye materialer bliver præsenteret på et webinar ultimo 2021.