xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fortsat meget høj udnyttelsesgrad i den danske vaccinationsindsats

Status på vaccinationsindsatsen per 8. marts 2021.

12 MAR 2021

Sundhedsstyrelsen gør status på vaccinationsindsatsen mod COVID-19, der nu har været i gang i over 2 måneder. Siden 27. december sidste år er der i alt givet over 700.000 doser ud, hvor 539.713 er gået til at førstegangsvaccinere, og 203.516 er færdigvaccinerede.

Sundhedsstyrelsen har stor opmærksomhed på at sikre en høj udnyttelsesgrad og et minimalt spild – det vil sige i hvor høj grad det lykkes at udnytte alle vaccinedoser til vaccination af personer i målgrupperne, og at så lidt som muligt må kasseres på grund af fejlhåndtering, udløb m.v. Udnyttelsesgrad og spild er vigtig og særligt på et tidspunkt midt i en epidemi, hvor der fortsat er begrænsede mængder af tilgængelige vacciner, og det ud fra et folkesundhedsperspektiv er særligt væsentligt at få så meget ud af vaccinerne som muligt.

”Der har været nogle kedelige historier om vaccinering af personer uden for målgrupper og om vacciner, der er blevet kasseret. Men det skal ikke skygge for at den samlede vaccineindsats i Danmark generelt går utroligt godt. Når vi sammenligner, hvor mange, der er vaccineret med hvor mange doser vi har fået, så kan vi se, at der i alle regioner stort set intet spild er, og at udnyttelsesgraden er exceptionelt højt sammenlignet med danske og udenlandske erfaringer med andre vaccinationsprogrammer. Det er noget vi kan være meget stolte af,” fortæller direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Selv om udnyttelsesgraden er tilfredsstillende, er Sundhedsstyrelsen løbende i dialog med regionerne og andre myndigheder for at sikre, at rutiner og arbejdsgange er så optimale som muligt, for at udnytte vaccinerne så effektivt som muligt. Det handler både om logistik, oplæring af personale, der håndterer vaccinerne og om at sikre, at der er klare procedurer for, hvordan overskydende doser kan bruges bedst muligt.

Regioner og praktiserende læger har nu været i gang med at vaccinere i over 2 måneder, og de har opnået stor fortrolighed med vaccinerne og har etableret arbejdsgange, der har givet minimalt spild. 

”Den lave andel af spild bidrager til, at vi i Danmark har en meget effektiv vaccinationsindsats, hvor vi allerede nu har opnået stor beskyttelse i befolkningen og særligt blandt de ældre, der har en særlig høj risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Vi har nu så stor tilslutning og dækning i de første 6 målgrupper, at vi kan begynde at afrunde dem, og begynder at sende invitationer ud til de næste målgrupper,” fortæller Søren Brostrøm.

I de næste uger bliver de første i gruppe 7 og 8 inviteret til at blive vaccineret – de to grupper rummer aldersgruppen 75 – 84 årige.

Se statusrapport