xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det Europæiske Lægemiddel­agentur har foretaget en foreløbig vurdering af de sjældne tilfælde af alvorlige blodpropper efter COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har i dag offentliggjort deres foreløbige vurdering af sikkerheden af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. Vurderingen kommer på baggrund af en mistanke om øget risiko for sjældne, men alvorlige blodpropper, som blev rejst for 1 uge siden.

18 MAR 2021

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har i dag offentliggjort deres foreløbige vurdering af sikkerheden af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. Vurderingen kommer på baggrund af en mistanke om øget risiko for sjældne, men alvorlige blodpropper, som blev rejst for 1 uge siden. 

EMAs vurdering er, at det ikke kan udelukkes, at der er en sammenhæng mellem de observerede tilfælde af sjældne, men alvorlige blodpropper og vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. Derfor vil vaccinens produktresume blive suppleret med en advarsel om, at denne type sjældne bivirkninger er set efter vaccination. EMA vil desuden igangsætte yderligere undersøgelser i form af blandt andet supplerende studier. EMAs overordnede vurdering er fortsat, at der er større fordele end ulemper forbundet med brug af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca.

”Vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca er fortsat sat på pause til uge 12. Sundhedsstyrelsen vil sammen med Lægemiddelstyrelsen i de kommende dage vurdere, hvilken betydning EMAs vurdering af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca skal have for det danske vaccinationsprogram mod COVID-19,” siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. 

”Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at risikoen for disse bivirkninger altovervejende er til stede inden for de første 14 dage efter vaccination. Den vurdering bygger på de observerede tilfælde af alvorlige, men sjældne blodpropper efter vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. Samtidig har man som vaccineret fået en beskyttende effekt af vaccinen,” siger direktør Søren Brostrøm.

Borgere i Danmark, som er blevet vaccineret med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca inden for de seneste 14 dage, skal fortsat være opmærksomme på symptomer på blodpropper og/eller blødninger og tage kontakt til læge, hvis de udvikler sådanne symptomer. Symptomerne er beskrevet her: Lægemiddelstyrelsen udsender opdateret brev til borgere, som har modtaget AstraZenecas vaccine inden for de seneste 14 dage

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen inviterer til et spørgsmål/svar-arrangement for pressen i morgen fredag den 19. marts, kl. 13 i Eigtveds Pakhus.