xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det danske vaccinations­program mod COVID-19 indeholder nu to forskellige vacciner

Med godkendelsen af Moderna-vaccinen vil Danmark fra næste uge råde over to typer vaccine mod COVID-19. Sundhedsstyrelsen udgiver derfor en opdateret retningslinje til sundhedsvæsenet om, hvordan de fremover skal håndtere vaccinationen mod COVID-19. Samtidig er information til borgere om vaccinationerne, og hvornår man kan forvente at få en vaccination, beskrevet mere detaljeret.

08 JAN 2021

Den opdaterede retningslinje til sundhedsvæsenet er tilføjet detaljer om COVID-19 Vaccine Moderna® (mRNA-1273), der blev godkendt den 6. januar 2021, af EU, efter anbefaling fra det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

Derudover er retningslinjerne opdateret med erfaringerne fra den første udrulning af vaccinationsindsatsen. Det gælder for eksempel, hvor mange doser vaccine, der kan udtages i hvert hætteglas med vaccine, hvor langt tidsinterval der skal være mellem 1. og 2. vaccination, og en afklaring af hvor og hvornår sundhedspersonalet skal journalføre vaccinationen.

”Det er dejligt, at vi nu vil råde over endnu flere vacciner i det danske vaccinationsprogram. Men her i starten får vi desværre ikke så mange vacciner, som vi kunne ønske, og derfor prioriterer vi fortsat forebyggelse af alvorlig sygdom og død højest og fordeler vaccinerne efter det princip, efterhånden som de kommer. Derfor må man ruste sig med lidt tålmodighed, hvis man ikke er en af de grupper, som først får tilbud om vaccination. Alle, som vaccinerne er godkendt til, skal nok få tilbuddet om vaccine senere på året, når vi får flere vacciner,” siger direktør Søren Brostrøm.

Retningslinjens afsnit om særlige forholdsregler ved vaccination af personer med svækket eller aktiveret immunforsvar er også opdateret, og enkelte uklarheder er præciseret. Det gælder blandt andet afsnittet om personer i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Ny information om, hvornår det bliver din tur til at få et tilbud om vaccination 

Informationen om vaccination og rækkefølgen for at blive tilbudt vaccination er samtidig blevet uddybet.

Sundhedsstyrelsen har blandt andet udarbejdet en oversigt over, hvordan vaccinationsindsatsen bliver rullet ud. Den viser, hvornår forskellige grupper kan forvente at blive tilbudt vaccination mod COVID-19. Her kan man også se, hvem der allerede er i gang med at få tilbudt vaccination, og hvor langt vi er med at vaccinere.  

”Vi kan ikke give et helt præcist svar på, hvornår den enkelte kan blive tilbudt vaccination mod COVID-19, men vi har uddybet, hvordan vi har prioriteret i rækkefølgen for, hvornår man får tilbud om vaccination. Når det bliver din tur til at få tilbuddet om vaccination, får du automatisk besked enten via e-Boks, som et fysisk brev eller via din arbejdsgiver. Du skal ikke kontakte din praktiserende læge om tidspunkt for vaccination, for det kan din læge ikke svare på,” fortæller Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. 

Tidsplanen for vaccinationsindsatsen er ikke endelig. Den er udarbejdet på baggrund af de forventninger, vi har lige nu om fremtidige leverancer af vacciner, og skal derfor tages med et vist forbehold. Den bliver løbende opdateret, i takt med at vi får mere information om, hvor mange vacciner vi får leveret, og hvornår. 

Læs mere om vaccination og målgrupper

Vaccinationskalender

Hvornår bliver det din tur til at få tilbud om vaccine mod COVID-19?

Vaccinationskalenderen

Pjece

Pjece om COVID-19 vaccination (opdateret med information om den nye COVID-19 vaccine Moderna®)

Retningslinje til sundhedspersonale