xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ændret bekendtgørelse for anmeldelse af COVID-19 skal sikre bedre smitte­overvågning og -opsporing

Sundhedsstyrelsen udgiver nu en opdateret bekendtgørelse for anmeldelse af COVID-19. Bekendtgørelsen er nu også gældende for private teststeder. Ændringen sker for at sikre en bedre mulighed for smitteovervågning og –opsporing.

29 JAN 2021

Offentlige laboratorier har siden marts 2020 haft pligt til at indsende testsvar til Statens Serum Institut, når der blev påvist ny coronavirus. Det sker for at vi bedst muligt kan overvåge smitten og opspore nære kontakter til de personer, der er testet positive. Hidtil er positive resultater fra private blevet indmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Men fremover skal private behandlingssteder anmelde testresultater via samme elektroniske system som offentlige behandlingssteder bruger.

”Vi glæder os over, at vi med den nye bekendtgørelse får et regelsæt der kan sikre bedre overblik over den samlede smitte på tværs af offentlige og private testudbydere. Det giver os et vigtigt værktøj til, at overvåge smitten så vi i tide kan sætte ind med de rette tiltag,” forklarer enhedschef Bolette Søborg.

Bekendtgørelsen præciserer også de offentlige behandlingssteders pligt til at anmelde testsvar, bl.a. i forhold til test for antistoffer og indsendelse af gensekvenser.

Sundhedsstyrelsen har opdateret bekendtgørelsen i samarbejde med Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed. Efter en konstruktiv og positiv høringsproces med stor interesse fra berørte parter er bekendtgørelsen nu klar til at træde i kraft i morgen lørdag, den 30. januar 2021.

Bekendtgørelsen kan tilgås via Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 99 af 27/01/2021 om anmeldelse af COVID-19

Høringssvar samt høringsnotat er offentliggjort på Høringsportalen