xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vil I have rådgivning til at skabe endnu mere værdighed i ældreplejen?

Videnscenter for Værdig Ældrepleje tilbyder nu korte konsultations- og rådgivningsforløb. Det er gratis for både kommuner, private og kommunale leverandører og plejeenheder.

11 MAJ 2020

Vil I være med til at skabe endnu bedre vilkår for, at ældre har en god og værdig hverdag? Så tilbyder Videnscenter for Værdig Ældrepleje i Sundhedsstyrelsen nu et gratis konsultations- og rådgivningsforløb til kommuner, private og kommunale plejeenheder i ældreplejen.

Konsultationerne tager udgangspunkt i den enkelte kommunes eller plejeenheds udfordringer og behov, og med hjælp fra rådgiveren vil der blive set på nye løsninger og tiltag, der kan styrke ældreplejen.

”Vi glæder os til at hjælpe kommuner og private leverandører godt på vej i deres arbejde med at sikre en god, tryg og værdig hverdag for vores ældre borgere. De nye forløb er korte og tænkt som indledende konsultation og rådgivning med udgangspunkt i de lokale rammer og konkrete behov. Forløbene tilbyder et blik udefra og inspiration til det videre arbejde med at skabe mere værdighed i ældreplejen,” fortæller Sara Louise Friis Rose, daglig leder af Videnscenter for Værdig Ældrepleje.

Med afsæt i det konkrete behov hos kommunen eller den private plejeenhed (hjemmepleje/plejebolig) kan forløbene fx have fokus på:

  • At afdække aktuelle udfordringer og muligheder for mere værdighed i ældreplejen
  • Rådgivning af ledelse ift. at planlægge og videre arbejde med forbedringstiltag, der kan føre til mere værdighed i ældreplejen
  • Rådgivning af ledelse ift. behov og muligheder for kompetenceudvikling
  • Rådgivning af ledelse ift. behov og muligheder for organisatorisk udvikling
  • Rådgivning om og vurdering af behov for Videnscentrets øvrige aktiviteter
  • Den videre proces efter påbud fra ældretilsynet.

Plejeenheder, der har fået påbud efter tilsynsbesøg, kan også have glæde af et kort konsultations- og rådgivningsforløb. Med en fokuseret plan i hånden er det ofte lettere at komme i gang med at forbedre forholdene for ældreplejen.

Tilmelding

Forløbet gennemføres af Videnscenter for Værdig Ældrepleje i samarbejde med konsulenter fra Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold.

Tilmelding til forløbet sker ved at udfylde en kontaktformular. Herefter ringer vi jer op hurtigst muligt for at aftale tidspunkt og de nærmere detaljer om forløbet.

Læs mere om forløbene og tilmeld jer her.