xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledningerne for den gradvise kontrollerede genåbning af skoler og daginstitutioner er opdaterede

Sundhedsstyrelsen udsendte i starten af uge 17 vejledningerne henvendt til ledere i dagtilbud, skoler og fritidsordninger samt ungdoms- og voksenuddannelser. De opdaterede vejledninger indeholder bl.a. en præcisering af, hvordan man skal forholde sig, hvis man har børn i særlig risiko, og hvad der skal ske for børn fra familier med personer, som er smittet med COVID-19.

16 APR 2020

Dagtilbud og skoler er i denne uge begyndt på den gradvise og kontrollerede åbning. Den kontrollerede genåbning sker under en forudsætning af, at institutionerne og skolerne følger en række særligt skærpede forholdsregler, der skal minimere smittespredningen af ny coronavirus/COVID-19.

I en opdatering af retningslinjerne præciseres det bl.a., at aktiviteter og undervisning skal foregå udendørs, når det er muligt, samt særlige forholdsregler i forhold til rengøring af toiletter og legetøj, både indenfor og udenfor samt rengøring af brugt service.

Opdateringer henvendt børn og forældre

Det er også præciseret, at en stoppet eller løbende næse uden andre symptomer på COVID-19 ikke er typisk for COVID-19, og at det i sådanne tilfælde ikke er sandsynligt, at personen er smittet med COVID-19.

Vejledningerne er også opdateret i forhold til regeringens beslutning om, at børn, der bor i hustand med en person, der er påvist med COVID-19, ud fra et forsigtighedsprincip ikke skal komme i dagtilbud/skole.

Derudover er der tilføjet en udvidet beskrivelse af, hvordan man skal forholde sig, hvis man har børn i en særlig risikogruppe. Børnelæger i Dansk Pædiatrisk Selskab har lavet en detaljeret beskrivelse af børn i risikogrupper, som også skal holde sig hjemme.

Opdateringer henvendt ledere og personale

For ansatte i en særlig risikogruppe beror beslutningen om fremmøde på arbejdspladsen på en konkret og individuel vurdering af leder og medarbejderen. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det vil være få ansatte i risikogruppen, som ikke skal møde på arbejde. For eksempel vil velbehandlet diabetes ikke være en hindring for at udføre sit arbejde på en skole, ligesom pårørende til personer i risikogruppen ikke skal sygemeldes eller have særlige hensyn.

Sundhedsstyrelsen opfordrer generelt til, at alle fortsat overholder de særlige forholdsregler om håndvask, host og nys i ærmet, og at alle er opmærksomme på at holde god afstand til hinanden.

Opdateret vejledning genåbning af dagtilbud (forældet)

Opdateret vejledning for genåbning af skoler og fritidsordninger (forældet)

Opdateret vejledning genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser (forældet)

Dansk Pædiatrisk Selskab beskrivelse af børn i risikogrupper (opdateret 20. april)