xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen udgiver vejledning om sikkerheds­vurderinger ved brug af strålekilder

En sikkerhedsvurdering er en vurdering af alle aspekter af en virksomheds brug af strålekilder, som er relevante for sikkerhed og strålebeskyttelse.

19 MAR 2020

En sikkerhedsvurdering samler alle sikkerhedsrelevante data i ét dokument. Virksomheden og Sundhedsstyrelsen får dermed et samlet overblik, som underbygger sikkerheden og letter sagsgangen mellem virksomheden og Sundhedsstyrelsen.

”Der har altid været krav til virksomheder, at de skal dokumentere strålebeskyttelsen for Sundhedsstyrelsen, for at de kan få og opretholde tilladelse til brug af strålekilder. Tidligere har virksomhederne sendt enkeltstående dokumentation i et sagsforløb. Nu samles dokumentationen i én sikkerhedsvurdering, som er et godt redskab til at strukturere den dokumentation, som virksomheder, der bruger strålekilder, under alle omstændigheder skal levere til Sundhedsstyrelsen,” siger Mette Øhlenschlæger, der er enhedschef i Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen.

Vejledningen henvender sig til alle, der bruger strålekilder i et omfang, der kræver tilladelse. Vejledningen er ikke relevant ved brug af strålekilder, der kræver underretning – f.eks. små røntgenoptagelser af tænder på tandklinikker (intraoral dentalrøntgen) eller brug af skolekilder i undervisning.

Formålet med sikkerhedsvurderingen er at sikre, at strålebeskyttelsen er så optimal som muligt, og at virksomheden overholder alle relevante krav til sikkerhed og strålebeskyttelse – både ved normal drift og ved forventelige uheld. Vejledningen indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger til, hvordan sikkerhedsvurderingen kan udformes, så den lever op til reglerne på området.

Se vejledningen her