xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Sundhedsstyrelsen styrker informationen om COVID-19 til borgere med anden etnisk baggrund end dansk

For at styrke informationen til personer med anden etnisk baggrund end dansk er der lavet nye materialer på andre sprog, og eksisterende materialer er blevet oversat eller speaket på flere sprog. Desuden skal en ny ekspertgruppe give input til, hvordan materialerne og Sundhedsstyrelsens øvrige kommunikation om COVID-19 kan nå ud til flere.

11 SEP 2020

Det er vigtigt, at alle uanset etnisk baggrund har adgang til og kan forstå Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om ny coronavirus. Derfor er den nuværende information suppleret med flere materialer på en række forskellige sprog. For borgere, der kan have svært ved at læse skriftlige materialer, er eksisterende videoer blevet speaket på andre sprog, og der er udarbejdet en række korte videoer med læger, der taler arabisk, urdu, somali og farsi. Lægerne fortæller om forebyggelse af COVID-19, om symptomerne, og hvad man skal gøre, hvis man bliver smittet. Der vil også komme videoer på tyrkisk, dansk og engelsk.

Mange af de eksisterende skriftlige materialer er oversat til flere sprog, og der er udarbejdet nye materialer, der supplerer de eksisterende ved at formidle budskaberne mere enkelt og med brug af flere billeder i stedet for tekst. 

Information skal formidles i netværk

Der er samtidig nedsat en ekspertgruppe, som skal rådgive Sundhedsstyrelsen i tilrettelæggelsen af den styrkede indsats rettet etniske minoriteter. Ekspertgruppen skal hjælpe med at sprede materialerne i deres netværk for at sikre, at viden om COVID-19 samt informationerne om, hvordan man beskytter sig selv og andre, når ud så bredt som muligt. 

”Vi vil gerne nå ud med information til alle. Vi har jo oplevet, at der har været et højere smittetryk i nogle grupper blandt andet i Århus og vil gerne være sikre på, at alle ved, hvordan smitte forebygges, og hvordan de skal handle, hvis der er udbrud”, siger specialkonsulent Anne Rygaard. 

Sundhedsstyrelsens styrkede indsats vil - ud over øget fokus på oversatte materialer - også indeholde en indsats, der skal støtte praktiserende lægers møde med patienter med anden etnisk baggrund i relation til COVID-19, og en del der skal hjælpe kommunernes lokale indsatser i samarbejde med civilsamfundet i lokalområdet.

Find materialet her

Sundhedsstyrelsens materialer på andre sprog end dansk Her kan man vha. søgefunktionen finde det ønskede sprog. 

Ud over de nævnte materialer er der blandt andet også produceret mere generelle plakater, så de passer i flere situationer, hvor man gerne vil gøre opmærksom på de generelle anbefalinger, og der er en forkortet grafisk version af de generelle anbefalinger. Se alle materialer om coronavirus