xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen sender anbefalinger for organiseringen af fødeområdet i høring

N.B. Høringsfrist forlænget til 28. september 2020

02 JUL 2020

Anbefalingerne var i høring i marts 2019. De er nu blevet gennemskrevet på baggrund af høringssvarene og sendes i en afsluttende høring.

Anbefalingerne beskriver blandt andet hvilke målgrupper af fødende, som forskellige fødetilbud retter sig mod, hvordan regionerne bør organisere fødetilbuddene, og hvordan kvaliteten bør sikres. Sundhedsstyrelsen sendte anbefalingerne i høring første gang i marts 2019, hvor der kom høringssvar fra 25 parter, blandt andet fra en række faglige organisationer, interesseorganisationer og regioner. 

”De mange høringsvar viste, at der var stor interesse for anbefalingerne, men også at der var nogle områder, hvor der var behov for, at vi blev mere præcise. Der var blandt andet et ønske om, at gennemgangen af det faglige evidensgrundlag blev styrket, hvilket vi vurderede væsentligt. Vi foretog derfor en udvidet og systematisk gennemgang af evidensgrundlaget sammen med faglige eksperter på området. På grund af den store interesse for anbefalingerne vil vi gerne give interesserede mulighed for at læse anbefalingerne igen og indsende et høringssvar, inden de skrives endeligt færdige,” siger konstitueret vicedirektør Helene Probst. 

Anbefalingerne danner det faglige grundlag for Sundhedsstyrelsens rådgivning til regionerne på fødeområdet og sikrer en fælles faglig ramme for organiseringen af de forskellige fødetilbud i Danmark. Samtidig skal anbefalingerne skabe grundlag for en national ramme for den information, der gives til de fødende i forbindelse med valg af fødested.

Udkastet til anbefalingerne og nærmere information findes på høringsportalen, og alle er velkomne til at afgive et høringssvar.

Høringssvar skal sendes til Sundhedsstyrelsen senest mandag den 28. september 2020 kl. 10.00.

De endelige anbefalinger forventes offentliggjort i slutningen af 2020. 

Læs anbefalingerne og mere information på Høringsportalen 

6. juli 2020: Teksten er opdateret med ny frist for høringssvar. Den oprindelige frist var 7. september, og fristen er således forlænget med tre uger.