xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­­styrelsen ændrer risikovurdering og udsender nye retningslinjer for håndtering af COVID-19

På baggrund af udviklingen i Italien og andre lande vurderer Sundhedsstyrelsen nu, at der er moderat risiko for, at vi i Danmark kommer til at se COVID-19 tilfælde, eventuelt med smittekæder, som det er set i Italien. Strategien for Danmark er dog fortsat, at vi vil forsøge at opspore og inddæmme eventuel COVID-19 smitte.

25 FEB 2020

Den nye retningslinje udvider kriterierne for, hvornår man skal mistænke COVID-19, og Sundhedsstyrelsen godkender samtidig, at seks sygehuse kan modtage patienter på mistanke om COVID-19, og at prøver kan analyseres lokalt.
 
I den forløbne uge er der set stigende antal tilfælde af COVID-19 i lande udenfor Kina, herunder smittekæder i lande som Sydkorea, Iran, Japan og Italien. Mange smittede i for eksempel Italien har ikke været i Kina, og samtidig er der set hurtig smittespredning i Italien, hvilket tyder på, at COVID-19 potentielt kan sprede sig hurtigt, også i Europa. På den baggrund vurderer Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, at der er moderat risiko for, at vi kan se tilfælde af COVID-19 i Danmark, med lokal smittespredning. Vi vurderer dog fortsat, at der kun er lav risiko for, at vi ser udbredt smitte i det danske samfund, og der er lav risiko for, at vores sundhedsvæsen bliver udfordret. 
 
”Vores strategi er fortsat at inddæmme smitten, som vi gør ved hurtigt at diagnosticere COVID-19 og behandle under isolation, samtidig med at vi vil sætte alle kræfter ind for at opspore og håndtere personer, der har haft tæt kontakt med de smittede, så de kan gå i karantæne. Med de nye retningslinjer udvider vi både kriterier for at mistænke COVID-19, og vi udvider antallet af sygehuse, der kan håndtere patienterne”, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Søren Brostrøm understreger samtidig, at de seks sygehuse, der nu er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at modtage patienter med COVID-19, alle er rustede til at behandle patienter under isolation, og at det med den nuværende viden om COVID-19 ikke er nødvendigt, at det sker i de særlige højisolationsstuer på Aarhus Universitetshospital og Hvidovre Hospital.
 
Da ny viden om COVID-19 viser, at størstedelen af patienterne kun har lette symptomer og ikke har behov for sygehusbehandling, så er der også nye retningslinjer for behandling under hjemmeisolation.

”Vi har et rigtig godt beredskab i Danmark, og det inddrager vi nu i endnu højere grad, så flere sygehuse og afdelinger deltager i det. Derfor har de fået retningslinjer, så de er forberedte på opgaven”, siger Søren Brostrøm. 
 
De opdaterede retningslinjer for håndtering af COVID-19 (25. februar 2020)