xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, skoler og andre uddannelses­­institutioner bør aflyses i den kommende tid

Der er i den seneste tid set flere smittetilfælde og smittekæder blandt børn og unge, hvoraf nogle har været knyttet til sociale arrangementer på blandt andet uddannelsessteder. Derfor opfordrer myndighederne til at aflyse sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, skoler og på uddannelsesinstitutioner.

29 SEP 2020

De nye tiltag til håndtering af COVID-19 epidemien, der blev udmeldt den 17. september 2020, indeholdt en anbefaling om, at alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og lignende. Det vil sige alle arrangementer, som primært har et socialt formål. Der bør således ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer uden for almindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad og lejrskoler. Tiltagene er foreløbig gældende til den 31. oktober 2020. 

Der kan godt afholdes aktiviteter, som har et fagligt formål inden for almindelig skoletid fx besøg på museer, gåtur i skoven mv., hvis de generelle anbefalinger om at undgå smitte kan overholdes. Det betyder at der skal være fokus på, at dem der deltager ikke er syge, der holdes afstand og der opretholdes god hygiejne.    

”Det er rigtigt ærgerligt for dem, der har planlagt et arrangement såsom klassefest eller lejrskole og som bliver nødt til at aflyse det. Men vi ser flere smittetilfælde blandt børn og unge lige nu, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Derfor anbefaler vi, at man aflyser arrangementer i forbindelse med dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, simpelthen fordi det er vanskeligt at efterleve krav og anbefalinger om afstand og høj hygiejnestandard i sådanne sammenhænge,” siger overlæge Bolette Søborg. 

Anbefalingen om at aflyse sociale arrangementer gælder også private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv. 

Der er yderligere information i boksen nedenfor.

 

Spørgsmål og svar


Hvilke arrangementer skal aflyses på dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- samt videregående uddannelser?

 

Myndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og videregående uddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, både dem der afholdes på og uden for skolens/institutionens matrikel og dem, der er arrangeret af skolen og af forældre/elever. 

 

Anbefalingen indebærer også aflysning af lejrskoler eller studieture, som er planlagt som led i undervisningen, da det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde anbefalinger om hygiejne og afstand. Dette gælder også, hvis lejrskolen eller studieturen alene er for elever fra én klasse, der færdes sammen i løbet af skoledagen.

 

 

Kan arrangementer med fagligt eller administrativt formål afholdes?

 

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål. Det kan fx være skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer og introduktionskurser samt brobygning. 

 

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om hygiejne og afstand samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme.

 

Deltagerkredsen til møder bør begrænses mest muligt, således at der fx kun deltager 1 forælder til forældremøder.

 

 

Kan forældre afholde sociale arrangementer?

 

Myndighederne anbefaler, at der ikke planlægges og afholdes private arrangementer som fx klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

 

 

Kan børn og unge se hinanden i mindre grupper?

 

Børn og unge kan lege og ses med deres venner. Børn og unge skal lige som voksne søge at begrænse den sociale omgang med andre, både når det gælder, hvor mange vi samles, hvor længe vier sammen, og hvor mange forskellige personer vi mødes med. Der er ikke nogen konkret anbefaling om et bestemt antal personer, man kan se. 

 

Der er udarbejdet ’Gode råd til unge’, og der er målrettet kommunikation til unge på relevante sociale medier.

Opdateret 11. februar 2021

  • Datoen for hvornår tiltagene var gældende blev i oktober 2020 forlænget fra 31. oktober 2020 til 2. januar 2021.

Opdateret 12. oktober 2020

  • Datoen for hvornår tiltagene er gældende til er ændret fra 18. oktober til 31. oktober 2020.
Opdateret 29. september 2020
  • Datoen for hvornår tiltagene er gældende til er ændret fra 4. oktober til 18. oktober 2020.