xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Social ulighed i sundhed er stadig et stort problem i Danmark

Der er social ulighed i sundhed på stort set alle områder i Danmark. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, som giver status på ulighed i sundhed.

02 SEP 2020

Personer med kortere uddannelse oplever mere sygdom, mærker større konsekvenser af sygdommen og dør tidligere end personer med en lang videregående uddannelse. Det viser rapporten ”Social ulighed i sundhed og sygdom – udviklingen i Danmark i perioden 2010-2017.”

Med rapporten sætter Sundhedsstyrelsen fokus på, at sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i samfundet, og at social position og levevilkår har betydning for menneskers sundhed, sygdom, levetid og sundhedsrelateret livskvalitet.

”Vi ser desværre stadig stor ulighed i forhold til, hvem der bliver ramt af sygdom, men også i konsekvenserne af sygdommene i form af tilbagevenden til arbejde og overlevelse. Uligheden viser sig i forekomsten af risikofaktorer som rygning, overvægt, dårligere mental sundhed og multisygdom og også i kontakten til sundhedsvæsenet, fx i forbindelse med deltagelse i screeningsprogrammer,” fortæller Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Uligheden begynder tidligt

Rapporten viser også, at der er ulighed at finde på samtlige indikatorer, som handler om starten på livet og børns sundhed. Børns tidlige udvikling påvirker, hvordan de klarer sig helbredsmæssigt resten af livet og derfor skal fokus på social ulighed i sundhed starte allerede tidligt i livet.

Der ses også ulighed i livstilfredsheden blandt piger, og i unges vurdering af egne evner til at klare en situation og nå et mål eller en opgave, de har sat sig for eller løse en opgave, hvilket er en væsentlig dimension af mental sundhed.

”Der er social ulighed i spædbørnsdødelighed og andelen af børn, der bliver født for tidligt og for små. Der er ulighed i, hvem der gennemfører vaccinationsprogrammet, i børns tandsundhed og ulighed i overvægt hos børn. Der er grundlæggende stor forskel på børns sundhed og trivsel, som har konsekvenser for barndommen, men som også rækker langt ind i voksenlivet og danner baggrund for, at den enkelte bliver ramt af sygdom senere i livet,” forklarer Søren Brostrøm.

Social ulighed i sundhed og sygdom – udviklingen i Danmark i perioden 2010-2017

Webinar

Sundhedsstyrelsen holder i dag, den 2. september kl.12-15, et webinar, hvor resultaterne af begge rapporter offentliggøres.

Webinar om ulighed i sundhed

Om rapporten

Rapporten ”Social ulighed i sundhed og sygdom” er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), med bistand fra Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe i social ulighed i sundhed. Statusrapporten vil fremover udkomme hvert fjerde år, så det bliver muligt at følge udviklingen i den sociale ulighed i sundhed i Danmark. Der er udarbejdet et fakta-ark med udvalgte hovedresultater, som er vedlagt pressemeddelelsen.

 

Rapporten er den første af sin art, og giver på tværs af en lang række parametre en status på den sociale ulighed i sundhed i Danmark. Rapporten indeholder analyser af 67 indikatorer, der er blevet krydset med befolkningens uddannelsesbaggrund. Resultaterne giver indblik i den sociale ulighed i både årsager, forekomst og konsekvenser af sygdom.

 

Den 2. september udgiver vi desuden rapporten Indsatser mod ulighed i sundhed, der er udarbejdet af Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Rapporten er en forskningsbaseret opdatering af evidens om indsatser mod ulighed i sundhed, og skal bidrage med viden om, hvordan kommuner, regioner, stat, erhvervsliv og civilsamfund kan fremme mere lighed i sundhed.